2.4. – 7.4. Strastný týždeň (rozpis bohoslužieb)

2 April 2018
Mon 2,  12:00
      May 7,  11:59

 

 

 

Rozpis bohoslužieb na Strastný týždeň

Veľký Pondelok 2.4.

12.00 Liturgia Vopred posvätených Darov (Osadné)

Veľký utorok 3.4.2018

12.00 Liturgia Vopred posvätených Darov (Osadné)

Veľká Streda 4.4.2018

12.00 Liturgia Vopred posvätených Darov (Hostovice)

Veľký Štvrtok 5.4.2018

12.00 Liturgia sv. Vasilija Veľkého večerňou (Hostovice)
18.00 Utreňa s čítaním 12 Evanjelií – Strasti (Osadné)

Veľký Piatok 6.4.
8.00   Cárske časy 1. a 3. čas (Osadné)
9.30   Cárske časy 6. a 9. čas (Hostovice)
16.00 Večerňa s výnosom Plaščenice (Osadné)
18.00 Večerňa s výnosom Plaščenice (Hostovice)

Veľká Sobota 7.4. – Blahoviščenije Presvätej Bohorodičky

6.30 Utreňa (Hostovice)
9.30 Liturgia sv. Vasilija Veľkého s večerňou (Osadné)