Panychída v krypte k 100. výročiu od ukončenia I. svetovej vojny

11 November 2018
Sun 11,  11:11
      Nov 11,  11:45

V nedeľu 11.11.2018 o 11.11 hod. sa bude v krypte vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom slúžiť panychída na počesť 100. výročia od ukončenia I. svetovej vojny. Okrem toho sa pravoslávny chrám Vzniesenia Hospodinovho v Osadnom o 13.30 hod. zapojí aj do výzvy Ministerstva kultúry SR vyzváňania zvonov naprieč celou Európou.