2% z dane pre Kryptu v Osadnom

„Čo vás neochudobní, nám pomôže“

 

Občianske združenie KRYPTA sa aj tento rok uchádza o 2% z dane zamestnancov, fyzických a právnických osôb. Minulý rok nám poukázané financie opäť pomohli pri vydaní rôznych suvenírov, dlho očakávanej publikácie o obci, ale aj vysnívaného obchodíku so suvenírmi a informačným centrom.

Tento rok je našim hlavným cieľom rekonštrukcia interiéru krypty, ktorý stále trpí vlhkosťou.

Veríme, že nám aj tento rok svoje 2% z dane poskytnete a podarí sa nám zabezpečiť dôstojný odpočinok tu pochovaným vojakom.

 

Údaje k vyplneniu tlačív:

KRYPTA
Osadné č. 104
067 34 Osadné
IČO: 42341540

Krypta v aktuálnom zozname prijímateľov 2% z dane pre rok 2021

Formulár k daňovému priznaniu

Formulár pre zamestnancov