Nové schody do chrámu

Koncom leta tohto roka sa s finančnou podporou poslancov Prešovského samosprávneho kraja v rámci projektu: “Obnova exteriérového schodiska pred vstupom do pravoslávneho chrámu v Osadnom”, podarilo zrekonštruovať vstupné schody do nášho chrámu. Tie boli v značne poškodenom stave, a preto bolo veľmi potrebné pristúpiť k tejto oprave. Okrem poslancov PSK, ktorí prispeli sumou 1000 eur sa chce Pravoslávna cirkevná obec v Osadnom srdečne poďakovať aj všetkým darcom, ktorí vypočuli naše prosby na Facebooku a poskladali sa nám na sumu vyše 2000 eur. Nech Boh zato všetkých odmení svojou blahodaťou a pomocou v osobnom živote a daruje im nebeské kráľovstvo.