OZ Krypta vydalo knihu “MAJÁK PRAVOSLÁVIA”

Občianske združenie Krypta vydalo s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR knihu na počesť 100. výročia od vzniku pravoslávneho monastiera prepodobného Jova Počajevského v Ladomirovej.

Pravoslávny monastier a tlačiareň prepodobného Jova Počajevského, ktorý pôsobil v Ladomirovej na Slovensku v medzivojnovom období urobil obrovské misijné dielo pre obnovu Pravoslávia u nás. Jeho noviny a knihy boli posielané takmer do celého sveta a dodnes sú inšpiráciou pre vydávanú bohoslužobnú a duchovnú literatúru. Autor sa v knihe zaoberá podrobnou históriou tejto pravoslávnej misie na Slovensku, okolnosťami jej vzniku, duchovného aj sociálneho vplyvu na tunajších obyvateľov, opisom vydávanej literatúry, či osobnosťami, ktoré tu pôsobili. Text je obohatený dobovými fotografiami, obrázkami a ukážkami z jednotlivých kníh.

Kniha sa dá kúpiť v internetovom obchode www.duchovne-knihy.sk.

Názov: MAJÁK PRAVOSLÁVIA. 100 rokov od vzniku ladomirovského monastiera ako pokračovateľa pravoslávneho mníšstva na Slovensku (1923-2023)

Autor: prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.

Počet strán: 144

Formát: A5

ISBN: 978-80-974611-0-2

Jazyk: slovenský

Vydavateľ: Občianske združenie Krypta s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR

Vydanie: prvé, 2023

Úvod autora:

Úvod Hospodin Boh určil človeku dve cesty, ktorými sa môže dostať do kráľovstva nebeského. Jedna je cesta manželstva a druhá je cesta mníšstva.

Mnísi sú od nepamäti tou soľou zeme, ktorú aj samotný Isus Christos spomína vo Svojom Evanjeliu. Spočiatku sa osamelí pustovníci začali organizovať v spoločenstvách zvaných monastiere, a tie sa stali prameňom duchovného podvihu, ale aj posilnenia pre veriacich, žijúcich vo svete. Aj na našom 4 území ich bolo veľmi veľa a plnili okrem iného dôležitú výchovnú úlohu v národe karpatských Rusínov.

Už je tomu 100 rokov, ako po dlhom otroctve v únii prišiel do rusínskej obce Ladomirová archimandrita Vitalij (Maximenko), aby založil pravoslávny monastier a tlačiareň prepodobného Jóva Počajevského, ktorý sa stal pre našich ľudí kolískou obnovy Pravoslávia u nás.

Táto kniha hovorí o význame mníšstve v Pravoslávnej cirkvi, zaniknutých pravoslávnych monastieroch u nás ako aj o spomínanom monastieri v Ladomirovej, ktorý sa stal pokračovateľom ich tradície na území dnešného východného Slovenska. Začala vznikať už pred takmer 25 rokmi zberom informácií a literatúry od vtedy ešte žijúcich pamätníkov ladomirovského monastiera. Boli medzi nimi napríklad Nikolaj Hvozda, prot. Peter Cuper, Ján Vanca, či metropolita Lavr, ktorého keď som oslovil listom, prišiel mi osobne priniesť domov literatúru, avšak na moju smolu ma nezastihol doma. Neskôr ma písomne informoval, na koho sa môžem v tejto záležitosti obrátiť.

Pre spracovanie tejto témy som sa rozhodol ešte pred tým, než som nastúpil do prvého ročníka Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove. Ako rodák zo Svidníka som Ladomirovú často navštevoval a vždy ma fascinovalo počúvať a čítať o tomto významnom mieste. Táto téma však nebola dostatočne spracovaná, a preto som sa k jej opisu podujal ako jeden z prvých.

Cieľom môjho úsilia je oživiť históriu a upriamiť pozornosť na literatúru, ktorou mnísi učili náš národ Pravosláviu. Taktiež je potrebné spomenúť si na okamih vlastnej minulosti, ktorý nás vyviedol z tmy Západu a ukázal nám svetlo čistej pravoslávnej viery. Musíme si uvedomiť, že práve oni tu zasiali semená misie, z ktorých vyrástla aj naša bohoslovecká fakulta, aj veľká časť našej miestnej Cirkvi. V neposlednom rade by sme touto knihou chceli vzdať úctu všetkým tým, ktorí sa v Ladomirovej podvizali, aby si spasili svoju dušu, ale aj aby pomohli nášmu rusínskemu národu čo najlepšie spoznať krásu Pravoslávia.

Nech im bude vičnaja pamjať!

prot. Peter Soroka