Posviacka cerkvi po rekonštrukcii interiéru

V pravoslávnej cerkvi v Osadnom sa naposledy slúžili bohoslužby v deň oslavy chrámového sviatku 5. júna 2022 za účasti viacerých...

Chrámový sviatok ako pred 20 rokmi

Tohtoročný chrámový sviatok v Osadnom na počesť Voznesenija Hospodinovho sa konal v nedeľu 5. júna 2022 a niesol sa v...

Finálne spustenie audiosprievodcu v krypte

Aj keď bol audiosprievodca v našej krypte opravený už koncom októbra minulého roka až posledný májový deň sa ho podarilo...

20 rokov Petra Soroku v Osadnom a Hostoviciach

Sviatok Blahozvestovania Presvätej Bohorodičky 7. apríla 2002, ktorý pripadol na tretiu – Krestopoklonnú nedeľu Veľkého pôstu bol dňom, kedy bol...

“Na kermeši v Telepovciach” (článok o Osadnom z r. 1928)

Milí čitatelia! Ako študent Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove som písal diplomovú prácu o pravoslávnom monastieri sv. Jova Počajevského v Ladomírovej (okr....

Modernizácia elektronického sprievodcu

Krypta vojakov z I. svetovej vojny, ktorá sa nachádza pod pravoslávnym chrámom v Osadnom je jedinou svojho druhu na Slovensku. Aj keď...

Ručne maľované hrnčeky

Takýto unikátny suvenír sme v krypty ešte nemali. Ručné maľované hrnčeky, z ktorých každý je originál si môžete zakúpiť v...

Celonočné bdenie na prep. Justína Čelijského v Osadnom

Hospodin náš Isus Christu povedal svojim apoštolom, ale aj nám všetkým slová: „Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia.“...

Kozáci si v krypte odovzdali medaily

Vo 4. nedeľu po Christovej Pasche – Razslablennaho navštívili pravoslávny chrám a kryptu v Osadnom členovia Všekozáckeho zväzu českých krajín...

Ochridský prológ dostanete aj v Osadnom

Vyšlo 3. vydanie najpredávanejšej pravoslávnej knihy v slovenskom jazyku Ochridský prológ a kedykoľvek si ho môžete zakúpiť aj v našom samoobslužnom...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12