Posviacka kríža pred kryptou v Osadnom

Posviacka kríža pred kryptou v Osadnom

(05.09.2004) Po ročnom úsilí na oprave krypty pod našim chrámom, ktoré financuje Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR sa mohla udiať...

Mnísi z ruského monastiera v Ivanove prišli do krypty

Mnísi z ruského monastiera v Ivanove prišli do krypty

(14.02.2004) V dňoch 14. a 15. februára 2004 navštívili pravoslávny chrám v Osadnom dvaja mnísi z ruského monastiera v meste...

Trojtýždňový pobyt mníšok z Ukrajiny

Trojtýždňový pobyt mníšok z Ukrajiny

V čase od 1. do 20. januára 2004 sme mali na našej cirkevnej obci vzácnu návštevu z Ukrajiny. Boli to...

Po vyše 90. rokoch sa v krypte padlých vojakov spievalo ruskými nápevmi

(03.11.2002) Dňa 3.11. 2002 obec navštívili štyria študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU z Prešova, ktorí spievali v Osadnom liturgiu ruskými...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13