Kryptu navštívili mníšky z monastiera Grabarka

Monastier Grabarka v Poľsku sa popri Počajeve na Ukrajine stáva pre našich veriacich obľúbeným putovným miestom. Hlavne sviatok Preobraženija Hospodinovho, ktorému je toto sväté miesto zasvätené a kde sa každoročne schádza okolo 60 000 ľudí z celého sveta, je našimi veriacimi čoraz vo väčšom počte navštevovaný.

S Božou pomocou a blahoslovením jeho blaženstva Savu, metropolitu varšavského a celého Poľska, jeho vysokopreosvätenstva Jána, archiepiskopa prešovského a Slovenska a igumenie Jermonije, predstavenej monastiera Grabarka sa uskutočnila návšteva sestier z tohto svätého miesta na Slovensku. Pre tých, ktorí nemali tú možnosť navštíviť túto svätyňu, priniesli sestry jej blahoslovenie aj do našich krajov.

Na Slovensko pricestovali na sviatok Bohojavlenija, 19. januára 2007 vo večerných hodinách a na druhý deň v sobotu sa zúčastnili na utreni a svätej liturgii v chráme Voznesenija Hospodinovho v Osadnom. Nakoľko na Slovensku nikdy neboli, veľmi sa zaujímali o naše nápevy a tak sa na liturgii modlili za spevu našich veriacich.

Nedeľné bohoslužby v chráme spievalo sedem sestier z Grabarky a naozaj bolo čo počúvať. Ich prekrásne modlitebné hlasy a duchovné nápevy ešte viac zvýraznili krásu pravoslávneho bohosluženia a jeho modlitebný charakter. Spievali prevažne tzv. ruským znamenným nápevom, ktorý je pokračovateľom byzantskej hudby v Rusku a spieva sa jednohlasne s isonom. To je zároveň kanonický spev v Pravoslávnej Cirkvi, lebo mnohohlasné nápevy sa k nám dostali až v 18. storočí. Niektoré fragmenty liturgie však zaspievali aj byzantskými či ruskými nápevmi.

Po liturgii sa išli sestry pomodliť aj do krypty vojakov pod chrámom, kde sa slúžila panychida. Miestny duchovný ich oboznámil s históriu, ktorá ich veľmi zaujala. V ten istý deň spievali aj na Pravoslávnom Roždestvenskom koncerte v Osadnom, kde taktiež naplnili srdcia prítomných duchovnou radosťou.

Kryptu navštívili mníšky z monastiera Grabarka

Kryptu navštívili mníšky z monastiera Grabarka        

Kryptu navštívili mníšky z monastiera Grabarka

Kryptu navštívili mníšky z monastiera Grabarka        

Kryptu navštívili mníšky z monastiera Grabarka

Kryptu navštívili mníšky z monastiera Grabarka        

Kryptu navštívili mníšky z monastiera Grabarka

Kryptu navštívili mníšky z monastiera Grabarka