Chrámový sviatok v Osadnom

Pravoslávny chrám Vzniesenia Hospodinovho oslávil svoj sviatok ešte vo štvrtok 17. mája, ale v nedeľu 20. mája sa doňho zišlo viacero duchovných a mnoho veriacich z okolitých dedín aj vzdialenejších miest, aby si spolu tento sviatok pripomenuli. Z radov duchovných boli v Osadnom hosťom náš rodák prot. Andrej Mikuláško a po prvýkrát k nám zavítal aj jer. Miroslav Humenský z Vranova nad Topľov. Ten v kázni veriacim vysvetlil podstatu sviatku aj nedele svätých otcov I. všeobecného snemu, ale zároveň Osadňanom pripomenul akí zapálení pravoslávni boli ich predkovia: “Osadné alebo Telepovce ako sa mu vtedy hovorilo bola pre pravoslávnych na Slovensku veľmi významná dedina. Vaši predkovia sa totiž vrátili k viery našich otcov po dlhoročnej únii. Vaša obec bola veľkým vzorom pre všetky dediny. Aj moja babka vraviela, že z vtedajšieho Rebrína (dnes Zemplínka Široká) chodievali veriaci na chrámový sviatok do Telepoviec (Osadného) pešo. Vážte si preto pravoslávnu vieru aj vy, buďte na ňu hrdí a hlavne vám prajem, aby tento chrám nikdy nezostal prázdny a vy ste boli hodnými potomkami tých, ktorí ho postavili,” povedal v kázni o. Miroslav.

Po utreni a svätej Liturgii sa konal obchôdzka okolo chrámu s čítaním sv. Evanjelií a potom sa veriaci naplnení duchovnou radosťou rozišli do svojich domovov.