Posts by Prot. Peter Soroka

Aj my sme LEGENDÁRIUM

CESTUJ S LEGENDAMI A UŽI SI HRAVÉ LETO V PREŠOVSKOM KRAJI! Naše zariadenie je zapojené do kampane LEGENDARIUM 2023 – HRAVÉ LETO...

Obnovenie tradície Pravoslávneho Roždestvenského koncertu v Osadnom

V rokoch 2004-2008 sa v sále obecného úradu v Osadnom konalo 5 ročníkov Pravoslávneho Roždestvenského koncertu, ktoré zorganizovala Pravoslávna cirkevná...

Prot. Petra Soroku prijal ruský veľvyslanec

V utorok 22. novembra 2022 sa na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Bratislave stretol duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Osadné a...

Miniatúra osadňanského chrámu

Dlhé obdobie sme sa snažili nájsť niekoho, kto by dokázal urobiť sadrovú miniatúru našej cerkvi. Nakoniec nám Boh poslal do...

O byzantskom speve a jeho spevákoch na sv. Liturgii v Osadnom

Medzi duchovnými a veriacimi na Slovensku je o mne známe, že som milovníkom byzantského cirkevného spevu a zdieľam názor igumenie starobylého srbského monastiera...

Chrámový sviatok ako pred 20 rokmi

Tohtoročný chrámový sviatok v Osadnom na počesť Voznesenija Hospodinovho sa konal v nedeľu 5. júna 2022 a niesol sa v...

Finálne spustenie audiosprievodcu v krypte

Aj keď bol audiosprievodca v našej krypte opravený už koncom októbra minulého roka až posledný májový deň sa ho podarilo...

20 rokov Petra Soroku v Osadnom a Hostoviciach

Sviatok Blahozvestovania Presvätej Bohorodičky 7. apríla 2002, ktorý pripadol na tretiu – Krestopoklonnú nedeľu Veľkého pôstu bol dňom, kedy bol...

“Na kermeši v Telepovciach” (článok o Osadnom z r. 1928)

Milí čitatelia! Ako študent Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove som písal diplomovú prácu o pravoslávnom monastieri sv. Jova Počajevského v Ladomírovej (okr....

Modernizácia elektronického sprievodcu

Krypta vojakov z I. svetovej vojny, ktorá sa nachádza pod pravoslávnym chrámom v Osadnom je jedinou svojho druhu na Slovensku. Aj keď...