Posts by Prot. Peter Soroka

HLASUJTE V ANKETE ZA PRAVOSLÁVNU KNIHU

V 7. ročníku ankety “Kniha roka PSK 2023”, ktorú vyhlásil Prešovský samosprávny kraj a regionálne knižnice je tento rok nominovaná kniha autora...

OZ Krypta vydalo knihu “MAJÁK PRAVOSLÁVIA”

Občianske združenie Krypta vydalo s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR knihu na počesť 100. výročia od vzniku...

Porotodiakon z USA v Osadnom aj Snine

Pravoslávny chrám v Osadnom navštívil vzácny hosť z USA protodiakon Andrej Psarev, profesor Sväto-Trojického pravoslávneho seminára v Jordanville (New York,...

Nové schody do chrámu

Koncom leta tohto roka sa s finančnou podporou poslancov Prešovského samosprávneho kraja v rámci projektu: “Obnova exteriérového schodiska pred vstupom...

Aj my sme LEGENDÁRIUM

CESTUJ S LEGENDAMI A UŽI SI HRAVÉ LETO V PREŠOVSKOM KRAJI! Naše zariadenie je zapojené do kampane LEGENDARIUM 2023 – HRAVÉ LETO...

Obnovenie tradície Pravoslávneho Roždestvenského koncertu v Osadnom

V rokoch 2004-2008 sa v sále obecného úradu v Osadnom konalo 5 ročníkov Pravoslávneho Roždestvenského koncertu, ktoré zorganizovala Pravoslávna cirkevná...

Prot. Petra Soroku prijal ruský veľvyslanec

V utorok 22. novembra 2022 sa na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Bratislave stretol duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Osadné a...

Miniatúra osadňanského chrámu

Dlhé obdobie sme sa snažili nájsť niekoho, kto by dokázal urobiť sadrovú miniatúru našej cerkvi. Nakoniec nám Boh poslal do...

O byzantskom speve a jeho spevákoch na sv. Liturgii v Osadnom

Medzi duchovnými a veriacimi na Slovensku je o mne známe, že som milovníkom byzantského cirkevného spevu a zdieľam názor igumenie starobylého srbského monastiera...

Chrámový sviatok ako pred 20 rokmi

Tohtoročný chrámový sviatok v Osadnom na počesť Voznesenija Hospodinovho sa konal v nedeľu 5. júna 2022 a niesol sa v...