Posts by Prot. Peter Soroka

Finálne spustenie audiosprievodcu v krypte

Aj keď bol audiosprievodca v našej krypte opravený už koncom októbra minulého roka až posledný májový deň sa ho podarilo...

20 rokov Petra Soroku v Osadnom a Hostoviciach

Sviatok Blahozvestovania Presvätej Bohorodičky 7. apríla 2002, ktorý pripadol na tretiu – Krestopoklonnú nedeľu Veľkého pôstu bol dňom, kedy bol...

“Na kermeši v Telepovciach” (článok o Osadnom z r. 1928)

Milí čitatelia! Ako študent Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU v Prešove som písal diplomovú prácu o pravoslávnom monastieri sv. Jova Počajevského v Ladomírovej (okr....

Modernizácia elektronického sprievodcu

Krypta vojakov z I. svetovej vojny, ktorá sa nachádza pod pravoslávnym chrámom v Osadnom je jedinou svojho druhu na Slovensku. Aj keď...

Ručne maľované hrnčeky

Takýto unikátny suvenír sme v krypty ešte nemali. Ručné maľované hrnčeky, z ktorých každý je originál si môžete zakúpiť v...

Celonočné bdenie na prep. Justína Čelijského v Osadnom

Hospodin náš Isus Christu povedal svojim apoštolom, ale aj nám všetkým slová: „Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia.“...

Kozáci si v krypte odovzdali medaily

Vo 4. nedeľu po Christovej Pasche – Razslablennaho navštívili pravoslávny chrám a kryptu v Osadnom členovia Všekozáckeho zväzu českých krajín...

Ochridský prológ dostanete aj v Osadnom

Vyšlo 3. vydanie najpredávanejšej pravoslávnej knihy v slovenskom jazyku Ochridský prológ a kedykoľvek si ho môžete zakúpiť aj v našom samoobslužnom...

Najlepšia sezóna – veľa nových suvenírov

V krypte v Osadnom sme na konci najlepšej sezóny v jej histórii. Prevažne počas leta nás navštívilo neuveriteľne veľké množstvo...

Krypta v Legendáriu aj tento rok

Aj tento sa krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom zúčastňuje krásneho projektu Legendárium, ktorý organizuje Krajská organizácia cestovného...