20 rokov Petra Soroku v Osadnom a Hostoviciach

Sviatok Blahozvestovania Presvätej Bohorodičky 7. apríla 2002, ktorý pripadol na tretiu – Krestopoklonnú nedeľu Veľkého pôstu bol dňom, kedy bol do Osadného a Hostovíc uvedený nový duchovný správca Peter Soroka. Uviesť ho vtedy prišiel riaditeľ Prešovskej pravoslávnej eparchie prot. Alexander Cap.

Od toho času uplynulo 20 rokov a toto výročie prišli do pravoslávneho chrámu v Osadnom modlitebne osláviť pravoslávni Osadňania aj Hostovičania v čele so svojimi starostami Mgr. Róbertom Mikuláškom a Ing. Petrom Čopákom.

Po svätej Liturgii prot. Peter Soroka zhodnotil svoje pôsobenie na týchto cirkevných obciach v príhovore a poďakoval sa svojim veriacim za dlhoročnú pomoc a podporu.

Následne sa so slovami vďaky k duchovnému správcovi prihovoril Vieru Lukáčová za PCO Osadné a Mária Grešková za PCO Hostovice.

Modlitebné stretnutie vyvrcholilo veľkopôstnym pohostením v sále obecného úradu v Osadnom.

Video z príhovorov prot. Petra Soroku, Viery Lukáčovej a Márie Greškovej