Finálne spustenie audiosprievodcu v krypte

Aj keď bol audiosprievodca v našej krypte opravený už koncom októbra minulého roka až posledný májový deň sa ho podarilo definitívne spustiť so všetkými siedmimi jazykmi (slovenský, ruský, anglický, nemecký, poľský, rusínsky a maďarský).

Obrovskou miernou sa o to zaslúžili hlavne učitelia a žiaci Strednej priemyselnej školy v Snine, ktorí vo svojom voľnom čase doviedli finálne fungovanie tohto zariadenia do úspešného konca.

Chceme sa preto srdečne poďakovať všetkým, ktorí sa na tom podieľali a v neposlednom rade aj pani riaditeľnej školy za podporu pri tomto diele.

Vďaka patrí aj redaktorke Kataríne Kleknerovej a jej manželovi za sprostredkovanie komunikácie s touto školou a natočenie reportáže pre TV JOJ.