Chrámový sviatok ako pred 20 rokmi

Tohtoročný chrámový sviatok v Osadnom na počesť Voznesenija Hospodinovho sa konal v nedeľu 5. júna 2022 a niesol sa v znamení 20. výročia od vysviacky na svjaščenika duchovného správcu prot. Petra Soroku (10. marca 2002) a jeho príchodu do Osadného (7. apríla 2002).

Na prvom chrámovom sviatku v roku 2002 boli okrem vtedy nového duchovného aj prot. Sergej Cuper, jerej Peter Savčak, jerej Pavol Bobak a jerej Peter Bobak.

Už na 10. výročie bola snaha zorganizovať chrámový sviatok v rovnakej zostave, ale nepodarilo sa to. Preto bola po 20. rokoch o to väčšia radosť, že sa okrem spomínaných duchovných, chrámového sviatku zúčastnili ďalší dvaja nečakaní hostia.

Svojou návštevou nás poctili duchovní z východného, stredného a západného Slovenska, ba dokonca aj z Českej republiky. Boli to: prot. Sergej Cuper (PCO Driečna), prot. Peter Savčak (PCO Varadka), prot. Pavol Bobak (PCO Stropkov), jerej Peter Bobak (PCO Hontianské Moravce), prot. Jakub Jacečko (PCO Holíč), prot. Roman Hajdamačenko (PCO Praha-Olšany).

Po utreni viedol svätú Liturgiu prot. Sergej Cuper a k prítomným veriacim z Osadného, ale aj okolitých dedín a miest sa poučnou kázňou prihovoril prot. Jakub Jacečko. Po jej skončení poďakoval vzácnym hosťom za účasť prot. Peter Soroka a jeho úprimnými slovami pozdravil prot. Pavol Babak, ktorý ho zároveň obdaroval Lucinskou ikonou Presvätej Bohorodičky.

Modlitebné stretnutie v chráme sa zavŕšilo myrovaním a obchodom okolo chrámu.

Pozvaní hostia spoločne poobedovali v sále obecného úradu v Osadnom, kde ich hrou na akordeóne umelecky obohatil Justín Soroka.

Nakoniec prot. Petra Soroku pozdravil prot. Sergej Cuper a zaželal mu ešte veľa krásnych rokov v duchovenskej službe v Osadnom.