Posviacka cerkvi po rekonštrukcii interiéru

V pravoslávnej cerkvi v Osadnom sa naposledy slúžili bohoslužby v deň oslavy chrámového sviatku 5. júna 2022 za účasti viacerých duchovných a ďalšia bohoslužba sa v nej konala až o tri mesiace, 10. septembra 2022.

Dôvodom bola rozsiahla rekonštrukcia interiéru chrámu – národnej kultúrnej pamiatky realizovaná so súhlasom a podľa vopred určeného postupu Pamiatkového úradu v Prešove.

Okrem renovácie interiérových stien chrámu bola vykonaná aj jeho nová kompletná elektrifikácia, ústredné kúrenie, repasovaný historický luster, zakúpený luster do oltárnej časti a nové nástenné svietidlá ako aj vynovené ozvučenie chrámu.

Opravu interiéru podporili sumou 23 800 eur poslanci Prešovského samosprávneho kraja v rámci projektu: “Renovácia interiérových stien pravoslávneho chrámu v Osadnom (NKP: 141/1)” – zmluva č. 1094/2022/OPR, ale aj mnohí ďalší darcovia.

Firma Mariána Kloceka, ktorá ponúkla najnižšiu cenu v rámci verejného obstarávania postupovala pri všetkých prácach podľa stanovených postupov Krajského pamiatkového úradu v Prešove, nakoľko je chrám národnou kultúrnou pamiatkou č. 141/1. Boli použité materiály, určené pre historické budovy. Ako prvé sa vykonalo vyčistenie stien od nečistoty a následné zakonzervovanie pôvodných malieb. Tie boli potom prekryté bielou farbou a zachované pre ďalšie generácie. Nasledovalo odstránenie nesúdržných častí omietky a povrchové spevnenie podkladov. Po nanesení štukovej omietky bol dvakrát aplikovaný finálny silikónový náter.

Posviacku cerkvi po rekonštrukcii vykonal v sobotu 10. septembra 2022 arcidekan pre okresy Snina a Humenné prot. Igor Kerekanič. Svätú Liturgiu následne viedol miestny dekan prot. Boris Hrustič, už spomenutý otec arcidekan, taktiež miestny duchovný správca prot. Peter Soroka a prot. Marián Kovaľ, ktorý sa zároveň po svätom Evanjeliu prihovoril poučnou kázňou o chráme a potrebe modlitby v ňom.

Po svätej Liturgii prot. Peter Soroka poďakoval prítomným duchovným aj veriacim za účasť na tejto slávnosti, oboznámil ich s vykonanými prácami a prečítal dlhý zoznam darcov, ktorý na rekonštrukciu prispeli.

Taktiež vyjadril presvedčenie, že sa v blízkej budúcnosti podarí opraviť aj exteriér cerkvi a ozdobiť ju novým rozpisom.