Kozáci si v krypte odovzdali medaily

Vo 4. nedeľu po Christovej Pasche – Razslablennaho navštívili pravoslávny chrám a kryptu v Osadnom členovia Všekozáckeho zväzu českých krajín a Slovenska.

Osem členov tohto zväzu sa spolu s veriacimi Pravoslávnej cirkevnej obce Osadné spoločne modlilo na svätej Liturgii, po ktorej sa k prítomným prihovoril tunajší duchovný správca prot. Peter Soroka. Kozákom zaželal, aby sa rovnako ako ich predkovia držali svätej pravoslávnej viery a vyzdvihol ich aktivity spojené s propagáciou Pravoslávia týmto združením.

Za hostí sa prihovoril Maroš Nemčík a objasnil históriu, ako sa Kozáci z Ruska dostali do vtedajšieho Československa. Povedal, že po tom, ako boli prenasledovaní boľševikmi v Rusku utiekli na Krym, kde rok čakali na pozvanie T. G. Masaryka do našej krajiny. Až po jeho vydaní 30 tisíc pozývacích listov Kozáci pricestovali do Československa.

Členovia zväzu so sebou priniesli ikonu Kazanskej Matky Božej, ktorú im podarovali Kozáci z Krymu a ktorú posvätil moskovský patriarcha Kyrill. Ikona putuje po pravoslávnych chrámoch Čiech a Slovenska a nejaký čas bude zapožičaná aj do Osadného.

V krypte vojakov z Prvej svetovej vojny si hostia odovzdali medaily pri príležitosti 100. výročia od odchodu Kozákov z vlasti.