Celonočné bdenie na prep. Justína Čelijského v Osadnom

Hospodin náš Isus Christu povedal svojim apoštolom, ale aj nám všetkým slová: „Bdejte a modlite sa, aby ste neupadli do pokušenia.“ (Mt 26, 41) Pravoslávna cirkev berie tieto Spasiteľove slová veľmi vážne, a preto je najväčšou liturgickou oslavou nejakého sviatku alebo svätého tzv. „služba s bdenijem“, kedy sa veriaci celú noc modlia večerňu spojenú s utreňou, ktorej vyvrcholením je sv. Liturgia. Totiž obetovať Bohu nočný spánok a stráviť ho v modlitbe je veľmi ťažký, ale naopak Bohu milý čin.

V nedeľu 13. júna 2021 sa na počesť prepodobného Justína Čelijského (Popoviča) slúžilo v chráme Vzniesenia Hospodinovho v Osadnom, kde sa nachádzajú mošči (ostatky) nielen tohto srbského svätca, ale aj sv. vladyku Nikolaja Žičského (Velimiroviča) a prep. Petra Korišského, takéto celonočné bdenie.

Okrem duchovného správcu prot. Petra Soroku sa na modlitebnom stretnutí zúčastnil aj prot. Peter Savčak z Varadky a jerej Miroslav Humenský z Vranova nad Topľou ako aj veriaci z Osadného, Medzilaboriec, Sniny, Stakčína a Zboja.

V kázni prot. Peter Soroka hovoril o živote sv. Justína a jeho význame pre svetové Pravoslávie s dôrazom na jeho pobyt v Československu. V rokoch 1930-31 totiž pomáhal organizovať Pravoslávie na Podkarpatskej Rusi a spolu s bitoľským vladykom Josifom navštívil aj cirkevné obce na území dnešného Slovenska. Ako prot. Peter Soroka povedal: „On mal byť našim episkop, ale s veľkým rešpektom pred touto službou to odmietol a vďaka tomu potom v monastieri Čelije napísal množstvo bohosloveckých diel, ktoré sú teraz na osoh celému pravoslávnemu svetu.“ Taktiež uviedol osobnú skúsenosť s pomocou sv. Justína, čo opísal aj v liste jeho duchovnému synovi vladykovi Atanasijovi (Jevtičovi) ako o zázraku, ktorý sa mu stal po modlitbe tomuto svätcovi. S jeho s manželkou nemohli mať niekoľko rokov deti a po tom, ako zjedol trochu hliny z hrobu otca Justína ich Boh požehnal synom Justínom, ktorý ma teraz už 14 rokov.

Po veľkej večerni a utreni sa následne slúžila sv. Liturgia, na ktorej prítomní pristúpili k tajine Eucharistie.

Toto bolo prvé celonočné bdenie v Osadnom a prvé bdenie na počesť prep. Justína na Slovensku. S Božou pomocou chceme z oslavy tohto aj pre našu krajinu významného svätca urobiť tradíciu.

Prot. Peter Soroka

Videozáznam z celého celonočného bdenia

Videozáznam z kázne prot. Petra Soroku o prep. Justínovi