OZ Krypta vydalo knihu “MAJÁK PRAVOSLÁVIA”

Občianske združenie Krypta vydalo s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín KULTMINOR knihu na počesť 100. výročia od vzniku...

Porotodiakon z USA v Osadnom aj Snine

Pravoslávny chrám v Osadnom navštívil vzácny hosť z USA protodiakon Andrej Psarev, profesor Sväto-Trojického pravoslávneho seminára v Jordanville (New York,...