Nové schody do chrámu

Koncom leta tohto roka sa s finančnou podporou poslancov Prešovského samosprávneho kraja v rámci projektu: “Obnova exteriérového schodiska pred vstupom...