Obnovenie tradície Pravoslávneho Roždestvenského koncertu v Osadnom

V rokoch 2004-2008 sa v sále obecného úradu v Osadnom konalo 5 ročníkov Pravoslávneho Roždestvenského koncertu, ktoré zorganizovala Pravoslávna cirkevná obec Osadné v spolupráci s obcou Osadné. Autorkami myšlienky boli mníšky pravoslávneho monastiera v Horodku (Ukrajina), ktoré boli v roku 2004 na niekoľkotýždňovej návšteve Slovenska a časť z nich prebývala aj v Osadnom. Prvý koncert bol hlavným účinkujúcim práve zbor mníšok z Horodku. Počas piatich ročníkov sa tu vystriedalo viacero účinkujúcich, ktorých si prišlo pozrieť vždy množstvo ľudí.

Po 15 rokoch sa táto tradícia obnovila a organizátorov k tomu viedla hlavne zúfalá duchovná situácia v spoločnosti po pandémii, nezáujem veriacich o návštevu chrámu, duchovná vlažnosť, relativizácia zbožnosti, neochota ľudí stretávať sa nielen v cerkvi, ale všeobecne na akýchkoľvek podujatiach. Aspoň počas sviatkov Narodenia Spasiteľa tak chceli združiť ľudí na duchovnom koncerte, aby spoločne oslávili novorodeného Isusa Christa, ale aj sa stretli, porozprávali sa, zaspievali si koledy, pohostili sa, jedným slovom, aby strávili spoločné chvíle, ktoré im pandémia brala.

Vďaka Bohu sa tento zámer nadmieru podaril, aj keď do poslednej chvíle bolo otázke, či bude mať kto v Osadnom vystúpiť, keďže viacerých trápili zdravotné problémy. Napokon sa plná sála obecného úradu v Osadnom mohla na druhý deň sviatku Christovho Narodenia (8.1.2023) za účasti miestneho arcidekana prot. Igora Kerekaniča, viacerých duchovných (prot. Ján Biloruský z Klenovej, prot. Miroslav Župina z Humenného, jer. Jaroslav Guba z Uličského Krivého, jer. Miroslav Humenský z Vranova nad Topľou, jer. Ľuboš Savčak zo Sniny), započúvať do duchovných spevov rôzneho žánru. Bolo tu počuť byzantský aj viachlasný zborový spev, vystúpili rodiny aj väčšie súbory, či mentálne postihnutí. Všetci oslavovali Boha svojimi hlasmi, hudobnými nástrojmi aj betlehemskými hrami. Konkrétne na koncerte vystúpili: Byzantská spevácka skupina Oligon, klienti Centra sociálnych služieb Zátišie z Osadného, Pravoslávny spevácky zbor sv. Cyrila a Metoda z Humenného, rodina Schirtová zo Zbudskej Belej, rodina Soroková z Osadného, Ľude spud Beskyda z Novej Sedlica. Okrem vystupujúcich na javisku si v Osadnom koledy zaspievali na všetci diváci, čo bolo taktiež jedným z bodu programov ročníkov spred 15 rokov. Bolo veľmi krásne vidieť ako vyše 140 prítomných spieva jednými ústami a jedným srdcom známu koledu „V Viflejemi novina“. Opísať sa to nedá, treba to zažiť na vlastnej koži.

Rovnako ako minulých 5 rokov aj teraz hovoreným slovom celý koncert sprevádzal miestny duchovný správca prot. Peter Soroka, ktorý na záver poďakoval starostovi obce Osadné Mgr. Róbertovi Mikuláškovi za pomoc a podporu pri organizácii koncertu, všetkým veriacim, ktorí pripravili pohostenie pre účinkujúcich, arcidekanovi a duchovným, ktorí prišli zo všetkých dolín arcidekanátu pre okresy Snina a Humenné ako aj účinkujúcim a všetkých odmenil pamätným listom, maketou osadňanského chrámu, cirkevným kalendárom s ikonami s fotografia osadňanského chrámu a vlastnoručne vyrobenými darčekovými predmetmi klientov CSS Zátišie. Okrem toho všetky účinkujúce deti si spod stromčeka zobrali darčeky, ktoré zasponzoroval pán Sergej Zubarev. Hlavným sponzorom podujatia bolo OZ Krypta z Osadného.

Veríme, že sa podarí v obnovenej tradícii pokračovať a po 6. ročníku nám Boh pomôže zorganizovať aj ďalšie. Veľká vďaka patrí okrem Všemilostivého Boha všetkým účinkujúcim, sponzorom, organizátorom, ale aj tým, čo do malej dedinky Osadné pod poľskou hranicou merali cestu, aby zažili túto neopísateľnú duchovnú atmosféru. Ďakujeme však aj našim divákom na Facebooku, ktorých bolo počas živého prenosu desaťnásobne viac ako nás v sále. Nech nám Boh pomôže dožiť a stretnúť sa aj o rok.

prot. Peter Soroka

Celý koncert si môžete pozrieť aj na YouTube keď kliknete tu

Foto: Boris Ocetník, jer. Jaroslav Guba