Prot. Petra Soroku prijal ruský veľvyslanec

V utorok 22. novembra 2022 sa na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Bratislave stretol duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Osadné a predseda občianskeho združenia Krypta s Jeho excelenciou ruským veľvyslancom I. B. Bratčikovom.

Prot. Peter Soroka sa v mene pravoslávnych veriacich v Osadnom srdečne poďakoval najvyššiemu predstaviteľovi Ruska na Slovensku za preukázanú finančnú pomoc pri rekonštrukcii krypty vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom, ktorou však ešte v roku 2003 iba začala starostlivosť ruského veľvyslanectva o pamiatky v Osadnom a zachovávanie histórie pre ďalšie generácie.

Témou rozhovoru bol aj duchovný život obce, o ktorú sa prot. Peter Soroka stará ako súčasti Pravoslávnej cirkvi v českých krajinách a na Slovensku.

Ruský veľvyslanec zaželal obyvateľom obce Osadné všetko najlepšie k blížiacim sa Roždestvenským sviatkom a vyjadril hlbokú vďaku za udržiavanie miesta posledného odpočinku ruských vojakov v slušnom stave.