Modernizácia elektronického sprievodcu

Krypta vojakov z I. svetovej vojny, ktorá sa nachádza pod pravoslávnym chrámom v Osadnom je jedinou svojho druhu na Slovensku. Aj keď sa v nej kosti 1025 vojakov ruskej a rakúsko-uhorskej armády nachádzajú už od 30. rokov minulého storočia, do povedomia širšej verejnosti sa začala dostávať hlavne po jej rekonštrukcii v roku 2005. Financovalo ju Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR a v roku 2012 sa podieľalo aj na zriadení tzv. elektronického sprievodcu, ktorý v piatich jazykoch návštevníkom rozpovedal o histórii obce, krypty, chrámu, vojakoch a zaujímavostiach v okolí. Toto zariadenie bolo veľmi často využívané hlavne preto, lebo je samoobslužné a krypta je otvorená nonstop.

Pred vyše rokom sa však dôsledkom vlhkosti zariadenie pokazilo a tak bolo nahradené tabuľou s QR kódmi, ktoré si návštevníci mohli načítať do svojich smartfónov a aspoň takto využiť jeho služby.

S Božou pomocou sa však v nedeľu 31. októbra 2021 podarilo oficiálne spustiť do prevádzky zmodernizovaného elektronického sprievodcu, ktorý okrem slovenčiny, ruštiny, angličtiny, nemčiny a poľštiny rozpovie všetky informácie aj v rusínskom a maďarskom jazyku. Modernizácia spočívala aj vo vylepšení nemeckého jazyka, ktorý nahovoril redaktor nemeckej televízie ARD. Takto sa budú v krypte prihovárať v každom jazyku hlasy narodených v danej krajine. Zmodernizovaním zariadenia chce byť krypta ešte viac otvorená svojim návštevníkom nielen z domova, ale aj zo zahraničia. Srdečne vás k nám pozývame. Projekt bol podporený z rozpočtu PSK.

prot. Peter Soroka