Natáčanie filmu Osadné v krypte

(02.07.2007) Vďaka úspešnej propagácii krypty vojakov v Osadnom v slovenských médiách si obec všimol známy režisér dokumentárnych filmov Marko Škop. V marci roku 2006 sa tu prišiel pozrieť osobne s moderátorkou rusínskeho magazínu Slovenskej televízie Jaroslavou Sisákovou. Tá ho zoznámila s miestnym duchovným správcom Petrom Sorokom a spoločne prišli predstaviť pripravovaný projekt starostovi obce Ladislavovi Mikuláškovi.

Jeho nový dokument sa bude zaoberať pohľadom malých regionálnych „politikov“ na „veľkú“ politiku v Európskom parlamente Bruseli. Prvé scény filmu sa začali natáčať 2. júla 2006, kedy sa v Osadnom konal 4. ročník stretnutia občanov Slovenska a Poľska. Pri tejto príležitosti tu režisér v rámci filmu pozval pána europoslanca Milana Gaľu, ktorý tu s rusínskym aktivistom Fedorom Vicom prišiel ako zástupca Európskeho parlamentu.

Vzácnych hostí privítali občania obce so starostom a miestnym pravoslávnym duchovným na moste pred obecným úradom piesňou o Osadnom. Následne sa všetci spoločne presunuli do pravoslávneho chrámu liturgii, ktorú spieval Pravoslávny spevácky zbor z Humenného. Hostia vzdali úctu aj v krypte vojakov z I. svetovej vojny, kde bola odslúžená panychída duchovný Peter Soroka opísal jej históriu. Ďalší program pokračoval pri obecnom úrade zasadením lipky, kultúrnym programom a návštevou turistického chodníka do Poľska. Tu bol odslúžený krátky moleben a europoslanec pozval starostu a miestneho duchovného na návštevu Bruselu.

Okrem týchto scén bola do filmu natočená aj reportáž o Osadnom. V nej miestny pravoslávny duchovný Peter Soroka hovorí o dômyselnosti nápadu vybudovať kryptu a svojej snahe čo najviac ju spropagovať a pritiahnuť do nej turistov.

Natáčanie filmu Osadné v krypte

Natáčanie filmu Osadné v krypte        

Natáčanie filmu Osadné v krypte

Natáčanie filmu Osadné v krypte        

Natáčanie filmu Osadné v krypte

Natáčanie filmu Osadné v krypte        

Natáčanie filmu Osadné v krypte

Natáčanie filmu Osadné v krypte        

Natáčanie filmu Osadné v krypte

Natáčanie filmu Osadné v krypte        

Natáčanie filmu Osadné v krypte

Natáčanie filmu Osadné v krypte        

Natáčanie filmu Osadné v krypte

Natáčanie filmu Osadné v krypte        

Natáčanie filmu Osadné v krypte

Natáčanie filmu Osadné v krypte        

Natáčanie filmu Osadné v krypte

Natáčanie filmu Osadné v krypte        

Natáčanie filmu Osadné v krypte

Natáčanie filmu Osadné v krypte