Posviacka krypty

(18.07.2005) Už vyše dvoch rokov je v povedomí Slovenska, ale aj zahraničia ohromná rarita – krypta vojakov z prvej svetovej vojny v Osadnom, ktorá sa nachádza pod pravoslávnym chrámom Voznesenija Hospodinovho. Aj keď tu je táto krypta už niekoľko desaťročí, jej celoslovenský význam (je to jediná krypta na Slovensku) vzrástol až pri jej rekonštrukcii, ktorá sa začala v roku 2003. Financovalo ju Veľvyslanectvo Ruskej federácie v SR a do jej opravy celkovo investovalo okolo 1,3 mil. Sk.

S Božou pomocou boli všetky práce dokončené a v nedeľu 17. júla 2005 sa v Osadnom konala akcia, aká tu ešte nikdy nebola. Neoslavovala sa totiž len posviacka krypty, ale aj 80. výročie obnovenia PCO Osadné a pripomínali sme si aj 90 rokov od strašných karpatských bojov počas Prvej svetovej vojny, kedy vojaci, pochovaní v našej krypte tu položili svoje životy.

Slávnostná archijerejská liturgia sa slúžila pred chrámom a čestní hostia a veriaci sa modlili pod holým nebom. Z toho dôvodu boli potrebné úprimné modlitby k Bohu, aby „zariadil“ dobré počasie. A to aj chvála Bohu vyšlo. Napriek nepriaznivým prognózam, v Osadnom nespadla ani kvapka dažďa.

O 9:00 naše deti, zástupca kurátorského zboru a správa cirkevnej obce privítali v Osadnom jeho preosvietenstvo Jána, biskupa michalovského, ktorý spolu s duchovenstvom prešovskej eparchie slúžil svätú archijerejskú liturgiu. V kázni sa k prítomným prihovoril jerej Mgr. Ján Kosť, ktorí sa zamyslel nad nezmyselnosťou vojny a potrebou lásky medzi ľuďmi. Celý priebeh liturgie plynul nádherne, lebo ju spieval zbor pri chráme Svätej Trojice zo Svidníka.

Po jej zavŕšení sa k prítomným veriacim prihovoril preosvietený vladyka Ján, ktorý odovzdal srdečné pozdravy od najvyššieho predstaviteľa našej miestnej cirkvi, metropolitu Nikolaja a jeho ľútosť z neúčasti na tejto slávnosti zo zdravotných dôvodov. Aj vladyka Ján vo svojom príhovore odsúdil vojnu a zdôraznil potrebu lásky medzi národom a snahu o riešenie svetových problémov bez krviprelievania.

Potom dostal slovo riaditeľ prezidentskej kancelárie v Košiciach, Oto Sabo, ktorý prečítal list, podpísaný prezidentom SR Ivanom Gašparovičom. V ňom pán prezident ďakuje správcovi, starostovi a veriacim PCO Osadné za úctu k hrobu zosnulých vojakov a vyjadruje nádej, že krypta nebude iba obyčajným hrobom, ale skutočným pamätníkom pripomínajúcim nezmyselnosť vojny a jej tragické následky.

Ďalším rečníkom bol pán Hajduk, poslanec Národnej rady SR, ktorý prítomných pozdravil v mene predsedu Národnej rady SR pána Pavla Hrušovského. Aj on vzdal poklonu a obdiv vykonanému dielu a poprial cirkevnej obci veľa ďalších úspechov.

Vzápätí pred prítomných predstúpil pán Jurij Cingovatov, chargé d´affaires veľvyslanectva Ruskej federácie v SR. Ten prečítal list, ktorý priniesol z Moskvy od ministra zahraničných vecí Ruskej federácie pána Sergeja Lavrova. V tomto liste minister vyjadruje úprimnú vďaku správcovi PCO Osadné a jeho veriacim, ktorí sa spolu s Ruským veľvyslanectvom v SR postarali o opravu krypty. Hneď nato riaditeľ Prešovskej pravoslávnej eparchie prot. doc. Alexander Cap, CSc. prečítal pochvalnú hramotu, ktorú Veľvyslanectvu udelil metropolita Nikolaj a odovzdal ju preosvietený vladyka Ján. Ďalším vyznamenaným od PPE bol pán Miroslav Leník, ktorého firma vykonala celú rekonštrukciu.

Na záver sa k veriacim prihovoril jerej Peter Soroka, ktorý vysvetlil dôvod realizácie opravy krypty a poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili na tejto práci.

Potom už nastal samotný akt posviacky, kedy sa duchovenstvo a zbor presunuli do krypty a slúžili tam panychídu za zosnulých hrdinov. Vladyka Ján prečítal modlitbu a posvätil kryptu vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom. Počas spevu zboru sa všetci hostia a potom aj množstvo prítomných veriacich mohlo ísť pokloniť do krypty a pozrieť si toto grandiózne dielo.

Po slávnostnej recepcii ešte na prítomných čakal kultúrny program pri obecnom úrade v Osadnom, ktorý začal modlitbou a ďalšími peknými skladbami zbor zo Svidníka. Počas programu bola prečítaná história PCO Osadné, ktorej 80. výročie si tento rok pripomíname. V programe taktiež vystúpili rôzne ľudové skupiny.

Touto cestou sa chceme úprimne poďakovať všetkým, ktorí nám s touto akciou pomáhali, ale samozrejme netreba zabudnúť na Ruské veľvyslanectvo, ktoré sa najviac zaslúžilo o tento prekrásny deň. Ako vidíme, nestačí iba dobrá myšlienka, či správna organizácia, treba aj niekoho, kto toto všetko môže podporiť a financovať a takým bolo pre Osadňanov práve Ruské veľvyslanectvo. Ďakujeme aj prítomným čestným hosťom, duchovným a veriacim, ktorí nepohrdli naším pozvaním a prišli na túto veľkú slávnosť.

List od Ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Lavrova - tlač do PDFList od Ministra zahraničných vecí Ruskej federácie Sergeja Lavrova

List od prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča - tlač do PDFList od prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča

List z kancelárie Ministerstva obra Slovenskej republiky - tlač do PDFList z kancelárie Ministerstva obra Slovenskej republiky

Privítanie vladyku Jána kurátorom

Privítanie vladyku Jána kurátorom        

Privítanie vladyku Jána kurátorom

Privítanie vladyku Jána kurátorom        

Vladyka s duchovenstvom idú do chrámu        
Vladyka s duchovenstvom idú do chrámu        

Vladyku víta pri chráme miestny duchovný správca

Vladyku víta pri chráme miestny duchovný správca        

Vladyku víta pri chráme miestny duchovný správca

Vladyku víta pri chráme miestny duchovný správca        

Liturgia

Liturgia        

Duchovenstvo na liturgii

Duchovenstvo na liturgii        

Liturgia

Liturgia        

Liturgia

Liturgia        

Liturgia

Liturgia        

Kázeň otca Jána Kosťa

Kázeň otca Jána Kosťa        

Veriaci

Veriaci        

Veriaci

Veriaci        

Hostia

Hostia        

Hostia

Hostia        

Príhovor duchovného správcu Petra Soroku

Príhovor duchovného správcu Petra Soroku        

Čítanienie pochválnej hramoty Ruskému veľvyslanectvu v SR

Čítanienie pochválnej hramoty Ruskému veľvyslanectvu v SR        

Udelenie pochválnej hramoty Ruskému veľvyslanectvu v SR

Udelenie pochválnej hramoty Ruskému veľvyslanectvu v SR        

Čítanie listu od ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova

Čítanie listu od ministra zahraničných vecí Ruska Sergeja Lavrova        

Čítanie listu od prezidenta SR Ivana Gašparoviča

Čítanie listu od prezidenta SR Ivana Gašparoviča        

Príhovor poslanca NR SR

Príhovor poslanca NR SR        

Vladyka s duchovenstvom v krypte

Vladyka s duchovenstvom v krypte        

Posviacka krypty

Posviacka krypty        

Duchovenstvo počas posviacky

Duchovenstvo počas posviacky        

Vladyka slúži panychídu za vojakov

Vladyka slúži panychídu za vojakov        

Zbor spieva panychídu v krypte

Zbor spieva panychídu v krypte