Návšteva poslancov Národnej rady SR

(10.10.2009) Dňa 10. októbra 2009 navštívili obec Osadné poslanci Národnej rady SR za stranu Most – Híd, Béla Bugár a Lászlo Nagy so sprievodom. Svoju návštevu začali v pravoslávnom chráme Voznesenija Hospodinovho, kde sa zúčastnili večerni, po ktorej ich v chráme privítal miestny duchovný prot. Peter Soroka. Hostia si uctili pamiatku zosnulých vojakov z Prvej svetovej vojny v krypte pod chrámom, kde sa dozvedeli podrobnosti z histórie obce, chrámu aj krypty. Následne si pozreli aj informačnú tabuľu – sochu medveďa v centre obce. Na obecnom úrade ich za prítomnosti miestnych poslancov privítal starosta obce Ladislav Mikuláško. Tu sa v družnej debate hovorilo o možnostiach zatraktívňovania a zviditeľňovania obce vďaka potencionálnym projektom. Hostia navrhli zriadenie samostatného účtu, ktorý by slúžil konkrétne na tieto účely. Ako prví na tento účet prispeli sumou 500 €.

Návšteva poslancov Národnej rady SR

Predseda strany Most – Híd Béla Bugár v krypte        

Návšteva poslancov Národnej rady SR

Na dedine stretnete na ceste čokoľvek        

Návšteva poslancov Národnej rady SR

Hostia s domácimi pred chrámom