Návšteva veľvyslanca Ruskej federácie v Osadnom

(24.06.2010) V rámci svojej prvej pracovnej návštevy vo funkcii veľvyslanca Ruskej federácie na Slovensku navštívil Pavel Kuznecov s manželkou a honorárny konzul Ladislav Štefko s manželkou dňa 24. júna 2010 obec Osadné. Na obecnom úrade ich privítal starosta obce Ladislav Mikuláško so slovami, že našu obec ešte nikdy nenavštívil tak vysoký predstaviteľ ambasády.

Na miestnom cintoríne, kde sa nachádzajú dva hromadné hroby ruských a rakúsko-uhorských vojakov z I. svetovej vojny, symbolicky odhalil základný kameň pamätníka, ktorý tu ruské veľvyslanectvo v blízkej budúcnosti postaví.

Hostia vzdali česť aj vojakom z I. svetovej vojny v krypte pod pravoslávnym chrámom, ktorej rekonštrukciu financovalo Ruské veľvyslanectvo v SR. Miestny duchovný Peter Soroka im povedal históriu krypty a vyjadril potešenie, že po piatich rokov od posviacky krypty tu prichádza aj veľvyslanec krajiny, ktorá sa zaslúžila o jej obnovu.

Po návšteve pravoslávneho chrámu a podpise na stenu v tunajšom pohostinstve sa oficiálna návšteva ruského veľvyslanca v SR skončila posedením v príjemných rozhovoroch u pána Miroslava Leníka z Osadného, ktorého firma bude výstavbu pamätníka na cintoríne realizovať.

Podpis na stene

Podpis na stene        

Poklopkanie základného kameňa na cintoríne

Poklopkanie základného kameňa na cintoríne        

Príjazd diplomatov ku chrámu

Príjazd diplomatov ku chrámu        

Fotografia v krypte

Fotografia v krypte        

Zľava duchovný Peter Soroka, veľvyslanec Pavel Kuznecov, starosta Ladislav Mikuláško, konzul Ladislav Štefko, podnikateľ Miroslav Lenik

Zľava duchovný Peter Soroka, veľvyslanec Pavel Kuznecov, starosta Ladislav Mikuláško, konzul Ladislav Štefko, podnikateľ Miroslav Lenik        

Hostia pred pravoslávnym chrámom

Hostia pred pravoslávnym chrámom