Srbskí mnísi v krypte

 

(19.07.2010) V dňoch 18. – 19. júla 2010 navštívili obec Osadné pravoslávni mnísi zo srbského monastiera svätých archanjelov v Kovilji (Srbsko). Boli ubytovaní v miestnom penzióne Borovka a v pondelok ráno boli účastní na svätej liturgii spolu s veriacimi našej cirkevnej obce. Jeden z nich – jerodiakon Dyonisije – slúžil spolu s miestnym duchovným Petrom Sorokom a ostatní – jeromonach Isychije a monach Chariton – spievali väčšinu liturgie byzantskými nápevmi, aké v tomto chráme ešte nikdy nezneli.

Po liturgii sa poklonili aj v krypte vojakov z I. svetovej vojny pod chrámom a po skorom obede v besiedke pri rieke navštívili aj rezerváciu Udava, kde obdivovali tunajšiu prekrásnu prírodu.

 

Srbskí mnísi v krypte

Srbskí mnísi v krypte

 

Srbskí mnísi v krypte

Srbskí mnísi v krypte

 

Srbskí mnísi v krypte

Srbskí mnísi v krypte

 

Srbskí mnísi v krypte

Srbskí mnísi v krypte

 

Srbskí mnísi v krypte

Srbskí mnísi v krypte

 

Srbskí mnísi v krypte

Srbskí mnísi v krypte

 

Srbskí mnísi v krypte

Srbskí mnísi v krypte

 

Srbskí mnísi v krypte

Srbskí mnísi v krypte

 

Srbskí mnísi v krypte

Srbskí mnísi v krypte

 

Srbskí mnísi v krypte

Srbskí mnísi v krypte