Potomkovia vojakov navštívili kryptu

(17.08.2010) Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom je slovenský unikát a v poslednom čase ju navštevuje mnoho ľudí z celého sveta. Prichádzajú tu vzdať úctu hrdinom, ktorí zahynuli v tunajších horách a tak sa zapísali do histórie tohto regiónu v rokoch 1914 – 1915.

V rámci Spomienkového a pietneho pochodu v obci Stebník (okr. Bardejov), kde bol otvorený zrekonštruovaný cintorín z tejto vojny, navštívili obec Osadné 16. augusta 2010 členovia Klubu vojenskej histórie 195. Aravajského pluku z mesta Jekaterinburg (Rusko), ktorý v spomínaných rokoch bojoval v okolí Osadného. Poklonili sa svojim rodákom a niektorí z nich poznamenali, že v krypte možno ležia aj ich dedovia. Táto návšteva bola veľmi vzácna aj preto, lebo doposiaľ kryptu nenavštívili možní potomkovia tu ležiacich vojakov.

Členovia klubu vojenskej histórie 195. Aravajského pluku z mesta Jekaterinburg

Členovia klubu vojenskej histórie 195. Aravajského pluku z mesta Jekaterinburg        

Členovia Tauridského centra vojenskej histórie 51. pešieho Litovského pluku z mesta Simferopoľ

Členovia Tauridského centra vojenskej histórie 51. pešieho Litovského pluku z mesta Simferopoľ        

Okrem toho Peter Soroka dostal aj medailu – kópiu plukovného odznaku ruského 51. pešieho „Litovského“ pluku. Originál tohto plukovného odznaku bol vytvorený v roku 1908 pri príležitosti 100 výročia založenia tohto pluku a v jeho strede je písmeno „A“ ako začiatočné písmeno mena careviča svätého Alexeja Nikolajeviča, syna cára Nikolaja II, pod ktorého pluk patril. Odznak dostávali výhradne dôstojníci a symbolizoval ich príslušnosť k materskému pluku. Tento pluk mal historický názov „Litovský“, ale v roku 1914 jeho mierová posádka bola dislokovaná v Simferopoli na Kryme. V rámci ruskej 13. pešej divízie sa 51. peší „Litovský“ pluk zúčastnil v apríli 1915 ťažkých bojov v priestore obcí Smolník, Veľká Poľana a výšiny Kučalatá. Tauridské centrum vojenskej histórie sa snaží o popularizáciu histórie tohto pluku o o uchovanie pamiatky jeho príslušníkov. Z tohto dôvodu bola vyhotovená presná kópia plukovného odznaku, ktorá sa udeľuje ako ocenenie za zásluhy. Petrovi Sorokovi bol tento odznak udelený za popularizáciu vojensko-historických udalostí na Karpatskom fronte, pretože vďaka rekonštrukcii krypty v Osadnom sa čím ďalej tým viac ľudí dozvedá, že slovenské Karpaty boli pred sto rokmi jedným z najdôležitejších a najkrvavejších bojísk I. svetovej vojny.

Boje počas I. svetovej vojny v priestore okresov Bardejov – Svidník – Stropkov – Medzilaborce – Humenné a Snina boli z vojensko-strategického hľadiska oveľa významnejšie ako neskoršie boje II. svetovej vojny v tom istom priestore. Žiaľ, komunistický režim v Československu našu históriu spolitizoval a jedným z negatívnych dôsledkov tohto falšovania minulosti je aj to, že na boje I. svetovej vojny, ktoré mali celoeurópsky význam, sa zabudlo. Namiesto toho boli propagované boje II. svetovej vojny, ktoré však v slovenských Karpatoch mali len malý vojensko-strategický význam a ani zďaleka sa nedajú porovnať svojim rozsahom a dôležitosťou s bojmi I. svetovej vojny. V Humennom preto pracuje Klub vojenskej histórie „Beskydy,“ ktorý si dal za úlohu odstrániť toto biele miesto našej histórie a udalosti I. svetovej vojny dostať von z tieňa spolitizovanej minulosti na svetlo verejného záujmu.

-ppr-          

Historickú časť spracoval: Klub vojenskej histórie Beskydy          

Duchovní s vojakmi

Duchovní s vojakmi

Hostia z Ruska pred chrámom

Hostia z Ruska pred chrámom

Vzácne vyznamenanie

Vzácne vyznamenanie

Vzácny odznak

Vzácny odznak