Trojtýždňový pobyt mníšok z Ukrajiny

V čase od 1. do 20. januára 2004 sme mali na našej cirkevnej obci vzácnu návštevu z Ukrajiny. Boli to štyri pravoslávne mníšky z monastiera Horodok v Rovenskej oblasti, ktoré boli na Slovensku spolu s ďalšími 8 sestrami vykonávať finančnú zbierku pre svoj monastier. Počas svojho pobytu navštevovali našu aj okolité dediny, kde svojimi koledami rozveseľovali veriacich a zvestovali radosť z Christovho narodenia. Okrem toho v našom chráme po celý čas spievali bohoslužby a svojim spevom a rozhovormi sa plne zúčastňovali duchovného rozvoja veriacich našej cirkevnej obce. Niekoľkokrát sa modlili aj v krypte vojakov pod našim chrámom, kde sme často slúžili panychídy. Okrem toho sa postarali o organizáciu Pravoslávneho Roždestvenského koncertu v Osadnom, ktorý sa stal v našej obci tradíciou.

Sestry v krypte

Sestry v krypte        

Monachyne spievaju

Monachyne spievajú        

Jelisaveta

Jelisaveta        

Koncert

Koncert        

Sestry v cerkvi

Sestry v cerkvi        

Sestry v obci

Sestry v obci