Po vyše 90. rokoch sa v krypte padlých vojakov spievalo ruskými nápevmi

(03.11.2002) Dňa 3.11. 2002 obec navštívili štyria študenti Pravoslávnej bohosloveckej fakulty PU z Prešova, ktorí spievali v Osadnom liturgiu ruskými nápevmi. Dirigentom kvarteta bol Dimitrij Dranicyn, bývalý študent Moskovskej duchovnej seminárie v Trojice Sergejevskej lávre v Rusku a zároveň žiak slávneho ruského dirigenta archimandritu Matfeja. Pod jeho profesionálnym vedením toto kvarteto u nás spievalo utreňu a liturgiu, ktorá sa v ruských nápevoch veriacim nesmierne páčila. Ešte v predvečer nedele naši hostia so viečkami v rukách spievali aj panychidu v krypte padlých vojakov pod chrámom, z čoho si všetci prítoní odniesli hlboký duchovný zážitok. Veď pri pomyslení nato, že takmer po 90 rokoch od smrti týchto vojakov im niekto prišiel zaspievať panychidu v ich rodných nápevoch, každému sa tisli slzy do očí.