Mnísi z ruského monastiera v Ivanove prišli do krypty

(14.02.2004) V dňoch 14. a 15. februára 2004 navštívili pravoslávny chrám v Osadnom dvaja mnísi z ruského monastiera v meste Ivanovo, (asi 200 km od Moskvy). Otec igumen Vitalij a jeromonach Roman sa u nás zastavili po do ceste západnej Európy, kde mali propagovať svoj monastier.

Na syropustnú nedeľu, na ktorú pripadol sviatok Sritenija Hospodinovho, v našom chráme slúžili svätú liturgiu a posväcovali sviečky. S veľkou úctou si tiež pozreli kryptu, kde sú pochovaní ich rodáci. S veľkým zármutkom nad nezmyselnosťou vojny tu odslúžili panychidu. Ani netušili, že tak ďaleko od svojej vlasti nájdu miesto pod pravoslávnym chrámom, kde sú pochovaní ich pravoslávni bratia.

Mnísi z ruského monastiera v Ivanove prišli do krypty

Mnísi z ruského monastiera v Ivanove prišli do krypty        

Mnísi z ruského monastiera v Ivanove prišli do krypty

Mnísi z ruského monastiera v Ivanove prišli do krypty