2% z dane pre Kryptu v Osadnom

„Čo vás neochudobní, nám pomôže“ (31.01.2016) Občianske združenie Krypta sa aj tento rok uchádza o 2% z dane zamestnancov, fyzických...

Televízne reportáže zo sviatkov v Osadnom

Televízne reportáže zo sviatkov v Osadnom

(25.01.2016) Tento rok sme sa v Osadnom s oslavami sviatkov Narodenia Isusa Christa a Bohozjavenia podelili so širokou vernosťou, keďže...

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky

Nové hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky

(27.11.2015) Hrnčeky, pohľadnice, kľúčenky a tašky. Krypta dala vyrobiť ďalšie suveníry, ktoré si môžu jej návštevníci odniesť z Osadného. Sú...

10 rokov po posviacke krypty v Osadnom

10 rokov po posviacke krypty v Osadnom

mbra o 11.11 hod. zapália na hroboch vojakov po celej Európe sviečke. V krypte sa okrem toho konala aj panychída...

Historické pamiatky na Zemplíne

(31.10.2015) O krypte na seminári v Humennom. Dňa 31.10.2015 sa duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Osadné zúčastnil na odbornom seminári...

Perá s nadpisom krypty

Perá s nadpisom krypty

(21.10.2015) V krypte si jej návštevníci môžu zakúpiť vysokokvalitné perá Paragon s lakovou úpravou a lešteným chrómom s modrou tuhou...

Igumen z Jordavillu v krypte

Igumen z Jordavillu v krypte

(12. 09. 2015) Pravoslávny monastier Sv. Trojice v Jordanville (New York, USA) je duchovným centrom Ruskej zahraničnej cirkev a pokračovateľom...

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja

S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja

(01. 06. 2015) S finančnou podporou Prešovského samosprávneho kraja boli v meste Snina osadené hnedé dopravné značky so smerovými tabuľami...

Cesta ku krypte je označená z okolitých miest

Cesta ku krypte je označená z okolitých miest

(22. 05. 2015) Presne v deň 10. výročia od slávnostnej posviacky krypty sa podarilo toto významné miesto označiť ďalšími 12...

Rokovanie na Ministerstve dopravy

Rokovanie na Ministerstve dopravy

(27. 02. 2015) Rokovanie na Ministerstve dopravy. Miestny duchovný Peter Soroka rokoval so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13