2% z dane pre Kryptu v Osadnom

„Čo vás neochudobní, nám pomôže“

(31.01.2016) Občianske združenie Krypta sa aj tento rok uchádza o 2% z dane zamestnancov, fyzických a právnických. Už minulý rok sa podarilo z týchto financií vydať poháre, perá, kľúčenky, tašky, tričká atď.

Tento rok by sme v tom chceli pokračovať, ale našim hlavným cieľom je vydanie publikácie, ktorej prvé vydanie sa už minulo.

Veríme, že nám aj tento rok svoje 2% z dane poskytnete a tak zabezpečíme propagáciu a dôstojný odpočinok tu pochovaným vojakom.

Údaje k vyplneniu tlačív:

KRYPTA
Osadné č. 104
067 34 Osadné
IČO: 42341540

Informácie o krypte na stránke notárskej komory SR

Formulár pre zamestnancov

Formulár pre fyzické osoby

Formulár pre právnické osoby

autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.