Byzantské spevy v Osadnom

(10.03.2016) Na návštevu Osadného pricestovali v dňoch 6. – 8. marca 2016 sestry z monastiera Turkowice v Poľsku. Tento monastier používa pri bohoslužbách byzantské nápevy, ktoré spolu s vierou a kultúrou priniesli pred vyše 1150 rokmi na Veľkú Moravu sv. bratia Cyril a Metod. Tento spôsob cirkevného spevu je kánonický a kánony tvrdia, že duchovná hudba sa má líšiť od svetskej, nesmie byť viachlasná, nesmú sa pri nej používať hudobné nástroje a rovnako ako ďalšie umenia aplikované v Cirkvi je tesne spätá s teológiou. Byzantská hudba je veľmi zložitá, má vlastné noty, ktoré sa od západných líšia tým, že nepoužívajú notovú osnovu, ale jednotlivé znaky nad slabikami určujú o koľko tónov vyššie či nižšie sa má daná slabika spievať oproti prvému určenému tónu (ison), resp. predchádzajúcemu. Tento cirkevný spev sa v pravoslávnych chrámoch dodnes zachoval v Grécku, Bulharsku, či Srbsku.

V pondelok 6. marca v osadňanskom chráme sestry nahrávali večerňu sv. Klimentovi Ochridskému, žiakovi sv. Cyrila a Metoda, ktorá bude odvysielaná v národnostnom vysielaní rádia Regina na počesť 1100. výročia od jeho zosnutia. Neskôr bola nahraná aj zádušná liturgia týmito nápevmi za vojakov pochovaných v krypte v Osadnom, z ktorej by malo byť vydané CD.

Na druhý deň sa v Osadnom slúžila archijerejská svätá liturgia byzantskými nápevmi, ktorú viedol blaženejší metropolita Rastislav v spoluslúžení miestneho duchovného správcu prot. Petra Soroku. Ten v kázni objasnil spôsob byzantského spevu, jeho duchovný význam, spojenie s pravoslávnou teológiou a vyzdvihol lepšiu sústredenosť veriaceho pri tomto speve na modlitbu a bohoslužobné texty. Vladyka Rastislav sa vo svojom príhovore po liturgii poďakoval organizátorom tejto akcie a spomenul si aj na vrelé prijatie turkovických sestier počas jeho návštevy ich monastiera. K byzantskému spevu povedal, že aj keď je veľmi zložitý, napriek tomu sa mu dá ľahko naučiť vďaka čistému srdcu človeka. Po liturgii vladyka Rastislav odslúžil za spevu sestier z Turkovíc panychídu v krypte vojakov pod chrámom.

Liturgie sa zúčastnil aj relatívne veľký počet veriacich nielen z Osadného, ale aj z Hostovíc, Sniny, Medzilaboriec, od Vranova nad Topľou, či Popradu a odniesli si odtiaľ krásny duchovný zážitok. O propagáciu udalostí a byzantských spevov sa zaslúžili p. Katarína Kleknerová z TV JOJ a p. Silvia Zelinková z rádia Patria, ktoré spracovali výborné reportáže, začo im patrí veľká vďaka.

Nech Boh pomôže, aby bolo takéto dušu povznášajúce cirkevné nápevy počuť v našich chrámoch čím častejšie, lebo aj duchovná hudba človeka privádza k spaseniu. „Mnohaja i blahaja lita“ metropolitovi Rastislavovi, turkovickým sestrám, zúčastneným veriacim a všetkým prítomným veľká vďaka za krásne strávené dopoludnie v Osadnom.

Byzantské spevy v Osadnom        

Byzantské spevy v Osadnom         

Byzantské spevy v Osadnom        

Byzantské spevy v Osadnom         

Byzantské spevy v Osadnom        

Byzantské spevy v Osadnom         

Byzantské spevy v Osadnom        

Byzantské spevy v Osadnom         

Byzantské spevy v Osadnom        

Byzantské spevy v Osadnom         

Byzantské spevy v Osadnom        

Byzantské spevy v Osadnom         

Byzantské spevy v Osadnom        

Byzantské spevy v Osadnom         

Byzantské spevy v Osadnom        

Byzantské spevy v Osadnom         

Byzantské spevy v Osadnom        

Byzantské spevy v Osadnom         

Byzantské spevy v Osadnom        

Byzantské spevy v Osadnom         

Byzantské spevy v Osadnom        

Byzantské spevy v Osadnom         

Byzantské spevy v Osadnom        

Byzantské spevy v Osadnom         

Byzantské spevy v Osadnom        

Byzantské spevy v Osadnom         

Byzantské spevy v Osadnom        

Byzantské spevy v Osadnom         

Byzantské spevy v Osadnom        

Byzantské spevy v Osadnom         

Byzantské spevy v Osadnom        

Byzantské spevy v Osadnom         

autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.