Pravoslávna Pascha

(02.05.2016) Vo svete sa k Pravoslávnej cirkvi hlási vyše 300 mil. veriacich, z ktorých drvivá väčšina sviatkuje Zmŕtvychvstanie Isusa Christa podľa juliánskeho kalendára (do roku 1582 bol pôvodným kalendárom všetkých kresťanov). Tento rok je pravoslávna Veľká noc o 5 týždňov neskôr oproti bežne používanému gregoriánskemu kalendáru. Dôvodom je dodržiavanie všetkých troch podmienok pri sviatkovaní kresťanskej Paschy, ktoré boli prijaté na 1. Všeobecnom sneme v Nicei (r. 325). Sú to: Zmŕtvychvstanie Christa musí byť po jarnej rovnodennosti, po splne mesiaca a po židovskom sviatku Pesach, po ktorom aj samotný Spasiteľ vstal z mŕtvych. A keďže tento rok vyvrcholil Pesach 30.4. aj pravoslávna Veľká noc mohla byť až 1. mája.

Sviatku Zmŕtvychvstania Isusa Christa predchádza v Pravoslávnej cirkvi sedemtýždňový strohý pôst, ktorým sa veriaci duchovne aj telesne pripravujú na svoj najväčší sviatok. Najväčší preto, lebo keď ešte v raji Adam a Eva zhrešili a boli odtiaľ vyhnaní, do hriechu s nimi padol aj celý ľudský rod. Preto všetci ľudia, ktorí do Zmŕtvychvstania Spasiteľa zomreli, či už boli dobrí alebo zlí, odchádzali do pekla čakať na splnenie Božieho sľub, ktorý Boh ľuďom dal, že pošle Záchrancu – Spasiteľa, ktorý ich zbaví od hriechu, vyvedie z pekla a spravodlivých vráti späť do raju. A Ten Záchranca je práve Boží Syn, Isus Christos, Ktorý zomrel na kríži a zostúpil do pekiel, aby všetkých spravodlivých na čele s Adamom a Evou skrze svoje zmŕtvychvstanie voviedol do raja.

Oproti Veľkému pôstu sa bohoslužby v pravoslávnych chrámoch na tento sviatok úplne menia: sú oveľa kratšie, radostnejšie, melódie piesni sú živšie, veselšie. V nedeľu v noci alebo skoro ráno veriaci so sviečkami v rukách obchádzajú chrámy a potom sa slúži tzv. voskresná utreňa, ktorá je snáď najradostnejšou bohoslužbou v roku. Po slávnostnej liturgii, na ktorej sa číta Evanjelium v troch jazykoch: po grécky, cirkevnoslovansky a slovensky sa posväcujú jedlá, ktoré sa počas celého pôstu nesmeli jesť. Je to mäso, vajcia, syr, hrudka (varené mlieko s vajcami) či sladký koláč príznačne nazývaný pascha. Medzi ľudové tradície patrí aj u pravoslávnych oblievačka na veľkonočný pondelok, ktorá symbolizuje ženy myronosice, ktoré zvestovali zmŕtvychvstanie Spasiteľa a Židia ich polievali vodou, aby ich umlčali.

Správnosť sviatkovania Veľkej noci podľa starého (juliánskeho) kalendára potvrdzuje aj tzv. Blahodátny oheň, ktorý už po stáročia schádza v hrobe Isusa Christa v Jeruzaleme, keď doň v sobotu pred pravoslávnou Paschou vchádza pravoslávny jeruzalemsky patriarcha s 33 sviečkami (podľa počtu rokov Spasiteľa), ktoré mu z neba zapaľuje samotný Boh. Že to nie je žiaden podfuk, o tom svedčí fakt, že tento oheň prvé minúty po zídení z neba vôbec nepáli a desaťtisíce veriacich, ktorí sa tejto udalosti zúčastňujú, si ho prikladajú k tvári, dotýkajú sa ho rukami a tešia sa z Božej milosti. Tento oheň je potom rozvážaný do rôznych krajín sveta vrátane Slovenska.

Na Slovensku je asi 50 tis. pravoslávnych a podľa starého štýlu slávi Veľkú noc asi 90% z nich. Aj keď na svoje sviatky nemajú štátne voľno, v zamestnaniach si obvykle berú dovolenky a deti v školách dostanú po dohode s učiteľmi individuálne voľno. Oslava tohto najväčšieho kresťanského sviatku v tomto čase má výhody hlavne v tom, že keď sa už pominulo komerčné slávenie „sviatkov jari“ my si môžeme pokojne osláviť Zmŕtvychvstanie Spasiteľa v termíne, ktorý odsúhlasil Všeobecný snem ešte v roku 325 a ktorý nám schádzaním Blahodátneho ohňa z neba v Jeruzaleme potvrdzuje samotný Boh. Určite sú aj takí ktorí sviatkujú dvakrát, to však nie je veľmi príkladné dokonca ani logické, lebo Spasiteľ zomrel a vstal z mŕtvych iba raz a pri tomto sviatku nejde len o najedenie sa posvätených pokrmov, ale predovšetkým o oslavu možnosti vstupu do raja, ktorého dvere nám zmŕtvychvstalý Spasiteľ otvára.

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

Pravoslávna Pascha        

autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.