Svätenie vody na Bohozjavenie

Svätenie vody na Bohozjavenie

19.1.2017. Svätenie vody na Bohozjavenie. Na druhý deň po už tradičnej spoločnej druhej štedrej večeri na obecnom úrade v Osadnom...

Druhý Štedrý večer v Osadnom

Druhý Štedrý večer v Osadnom

Pravoslávni veriaci v Osadnom, ktorí sviatkujú podľa starého (juliánskeho) kalendára mali 6./19. januára sviatok Bohozjavenia a Krstu Isusa Christu. Bohoslužobné...

Vyšlo CD – Liturgia z Osadného

Vyšlo CD – Liturgia z Osadného

Občianske združenie Krypta z Osadného vydalo ako prvé CD na Slovensku s pravoslávnou liturgiou, ktorú byzantskými nápevmi v cirkevnoslovanskom jazyku...

Žiaci zo Základnej školy v obci Palín

Dňa 11.10.2016 navštívili našu kryptu žiaci zo Základnej školy v obci Palín, okr. Michalovce. Miestny duchovný správca prot. Peter Soroka...

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku

(04.12.2016) Veľkým Božím požehnaním pre celé Slovensko bola návšteva významného srbského teológa, patrológa, historika a liturgistu vladyku Atanasija (Jevtiča), duchovného...

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom

90. výročie od návratu k Pravosláviu v Osadnom

(03.12.2016) Tak ako aj ostatné dediny u nás, bolo Osadné násilne a pre jeho obyvateľov aj nevedomky podriadené únii s...

Nové suveníry z krypty

Nové suveníry z krypty

(14.11.2016) Pri návšteve krypty si môžu jej návštevníci zakúpiť nové suveníry s nadpisom Krypta, ktoré sme dali vyrobiť. Sú to...

Veľký ruský zbor v malom Osadnom

Veľký ruský zbor v malom Osadnom

(24.10.2016) Aj keď na sobotu 22.10.2016 nepripadol žiaden cirkevný sviatok, do pravoslávneho chrámu v maličkej obci Osadné, okr. Snina sa...

Pochovanie pozostatkov vojakov z I. svetovej vojny

Pochovanie pozostatkov vojakov z I. svetovej vojny

p class=”text”>(18.10.2016) Na obecnom cintoríne v Osadnom boli vo štvrtok 13.10.2016 pochované telesné pozostatky neznámych ruských vojakov z I. svetovej...

Historické vozidlá v Osadnom

Historické vozidlá v Osadnom

p class=”text”>(18.09.2016) V sobotu 17. septembra 2016 navštívili kryptu vojakov v Osadnom majitelia vyše 60 historických vozidiel a motocyklov v...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13