Bohojavlenie v Osadnom

Pravoslávni veriaci v Osadnom, ktorí sviatkujú podľa starého (juliánskeho) kalendára mali 6./19. januára sviatok Bohojavlenia a Krstu Isusa Christu. Bohoslužobné texty Pravoslávnej cirkvi svedčia o tom, že je tento sviatok druhý najväčší po Vzkriesení a teda významnejší ako Narodenie Isusa Christa. Jeden z dôvodov je napríklad to, že pri Narodení Christa sa na Zemi ukazuje Druhá Božia osoba, teda Boží Syn – Isus Christos, ale pri Bohojavlení sú to všetky tri Božie osoby naraz (Boh Otec v podobe hlasu z neba, Boh Syn ako krstiaci sa Christos a Boh Duch Svätý v podobe zostupujúcej holubice).

V rusínskom národe sa na tento sviatok uchovala rovnaká tradícia ako na Narodenie Christa. Aj bohoslužobne sú si tieto sviatky veľmi podobné. V ich predvečer sa ráno slúžia tzv. Cárske časy, potom liturgia sv. Vasilija Veľkého s večerňou, nasleduje Veľké povečerie a utreňa. Pred Povečeriem sa Rusíni stretávajú za slávnostnou, ale pôstnou večerou (tzv. „svjatyj večur“), ktorá je v predvečer oboch sviatkov. Pokiaľ sa pred sviatkom Narodenia Christa na nej stretávajú ľudia vo veľkej miere, pred sviatkom Bohozjavenia sa táto tradícia kvôli pracovnej vyťaženosti veriacich vytráca.

Pravoslávna cirkevná obec v Osadnom si tento smutný fakt uvedomuje a preto už po ôsmykrát pripravila spoločnú Bohojavlenskú večeru pre všetkých obyvateľov obce. A tak sa dňa 18. januára 2018 o 15.00 hod. stretlo v osadnianskej sále na Obecnom úrade veľa obyvateľov obce; starí aj mladí, chorí aj zdraví, chudobní aj bohatí, pravoslávni aj nepravoslávni. Všetci prišli, aby spoločne oslávili veľký sviatok, ale aj udržali jednu z krásnych rusínskych tradícii. Po spoločnej modlitbe boli prítomným predložené tradičné jedlá: chlieb, cesnak, med, kapustnica, pirohy, fazuľa a „mačanka.“ Po jedle si všetci radostne zaspievali niekoľko kolied a mnohí odišli do chrámu na Veľké povečerije, aby nedodržali len tradície, ale predovšetkým vzdali úctu Tomu, kvôli Ktorému sa to všetko deje – na Zemi zjavenému sa Bohu.

Okrem Bohojavlenskej večere sa za posledných niekoľko rokov podarilo v Osadnom obnoviť aj tradíciu posväcovania vody na rieke, ktorú si mnohí veriaci pamätali iba z dávnej minulosti. Pred dvomi rokmi sme ešte vodu posväcovali v chráme v nádobách a na symbolicky na rieke, ale minulý aj tento rok sme priniesli nádoby k rieke a vodu sme svätili naraz na jednom mieste. Z teologického hľadiska sa na tento sviatok voda posväcuje preto, lebo pri páde Adama a Evy do hriechy spolu s nimi padla aj príroda a narušila sa dovtedajšia symbióza človeka a prírody. Vstupom Spasiteľa do rieky Jordán sa vody a vzduch posvätili a navrátila sa im pôvodná kvalita z Raja. Dnešným posväcovaním vôd sa im taktiež vracia rajská podoba, čoho dôkazom je aj to, že sa po posvätení v Pravoslávnej cirkvi voda nekazí aj keď sa do nej nič nepridáva. V popoludňajších hodinám duchovný v celej dedine posväcoval domy a tak svätú vodu rozniesol do všetkých domácností.

Reportáž z Bohojavlenskej večere v televízii TA3, 18.1.2018

Rozhovor s pravoslávnym duchovným Petrom Sorokom o sviatku Bohozjavenia, 19.1.2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

autor článku: prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.