Svätenie vody na Bohozjavenie

19.1.2017. Svätenie vody na Bohozjavenie. Na druhý deň po už tradičnej spoločnej druhej štedrej večeri na obecnom úrade v Osadnom sa pomaly začína na našej cirkevnej obci tradícia svätenia vody nielen v chráme, ale aj na rieke Udava. Tento rok sme si však mysleli, že sa asi tradícia preruší, keďže dostať sa k vode bolo kvôli množstvu snehu a ľadu veľmi problematické. Deň pred svätením vody nás však kontaktovala redaktorka televízie JOJ Katarína Kleknerová, ktorá bola minuloročným posväcovaním vody taká nadšená, že aj tento rok chcela o tom natočiť reportáž. Za pomoci pána starostu a tunajších chlapov sme teda spoločnými silami skoro ráno urobili prístup k rieke a do ľadu vyrezali kríž. Po svätej Liturgii sme slávnostne posvätili vodu v pripravených nádobách ako aj v samotnej rieke, z čoho mali prítomní veriaci obrovskú radosť. V minulosti sa totiž takto voda posväcovala bežne. Pani redaktorke Kataríne teda ďakujeme za podnietenie k zachovaniu peknej tradície, z ktorej si mnohí prítomní veriaci odniesli krásne duchovné zážitky.

Reportáž na TV JOJ

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

s

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

Svätenie vody na Bohozjavenie        

autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.