Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach

(02. 10. 2013) Pravoslávny chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky bol postavený pred piatimi rokmi, ale doposiaľ v ňom chýbala dôležitá historická...

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom

(09. 06. 2013) Chrámový sviatok v Osadnom na počesť Vznesenia sa Hospodinovho mal byť tento rok poctený návštevou dvoch archiejerejov:...

Dokončenie ikonostasu v Hostoviciach – prosba

Dokončenie ikonostasu v Hostoviciach – prosba

(03. 06. 2013) V októbri 2013 tomu bude už 5 rokov ako bol v obci Hostovice posvätený pravoslávny chrám Pokrova...

Nové ikony v krypte

Nové ikony v krypte

(25. 02. 2013) Naša krypta má od svojej rekonštrukcie problémy s vlhkosťou a plesňou. Najviac nato doplatili ikony zhotovené ikonopiskou...

50 rokov služby Bohu a ľuďom

50 rokov služby Bohu a ľuďom

(03. 02. 2013) Otec prot. Andrej Mikuláško sa stal jedným z mála tých pravoslávnych duchovných, ktorí prekročili prah pol storočia...

Návšteva zástupcu Veľvyslanectva Ruskej federácie

Návšteva zástupcu Veľvyslanectva Ruskej federácie

Dňa 24.1. 2003 navštívil kryptu vojakov pod pravoslávnym chrámom v Osadnom prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR z Bratislavy...

Arcibiskup Rastislav v Hostoviciach a Osadnom

Arcibiskup Rastislav v Hostoviciach a Osadnom

(22. 01. 2013) Deň pred druhým najväčším sviatkom Pravoslávnej cirkvi Bohozjavením – Krstom Isusa Christa (18.1.2013) je síce pôstny, avšak...

Nový pravoslávny arcibiskup prešovský a Slovenska

Nový pravoslávny arcibiskup prešovský a Slovenska

(25. 11. 2012) V pravoslávnom katedrálnom chráme v Prešove sa v nedeľu 18. novembra 2012 konala historická udalosť. Na biskupa...

Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom

Posviacka pamätníka na cintoríne v Osadnom

(21. 10. 2012) Na osadnianskom cintoríne sa v dvoch šachtách nachádza vyše 1400 vojakov ruskej a rakúsko-uhorskej z I. svetovej...

Elektronický sprievodca v krypte

Elektronický sprievodca v krypte

(15. 10. 2012) S Božou pomocou a finančnou podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR sa podarilo v sobotu 13. októbra...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13