Sviatok Narodenia Isusa Christa

(20. 01. 2014) Na sviatok Narodenia Isusa Christa podľa juliánskeho kalendára chodia v rusínskej obci Osadné už desiatky rokov dospelí...

O krypte na Medzinárodnej konferencii v Prešove

O krypte na Medzinárodnej konferencii v Prešove

(04. 12. 2013) V dňoch 28. – 29. november 2013 sa konala Medzinárodná vedecká konferencia na tému Výzvy a príležitosti...

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach

(22. 10. 2013) Pravoslávni veriaci v Hostoviciach prežívali v nedeľu 13. októbra 2013 trojitú radosť: oslavy chrámového sviatku v česť...

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach

(02. 10. 2013) Pravoslávny chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky bol postavený pred piatimi rokmi, ale doposiaľ v ňom chýbala dôležitá historická...

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom

(09. 06. 2013) Chrámový sviatok v Osadnom na počesť Vznesenia sa Hospodinovho mal byť tento rok poctený návštevou dvoch archiejerejov:...

Dokončenie ikonostasu v Hostoviciach – prosba

Dokončenie ikonostasu v Hostoviciach – prosba

(03. 06. 2013) V októbri 2013 tomu bude už 5 rokov ako bol v obci Hostovice posvätený pravoslávny chrám Pokrova...

Nové ikony v krypte

Nové ikony v krypte

(25. 02. 2013) Naša krypta má od svojej rekonštrukcie problémy s vlhkosťou a plesňou. Najviac nato doplatili ikony zhotovené ikonopiskou...

50 rokov služby Bohu a ľuďom

50 rokov služby Bohu a ľuďom

(03. 02. 2013) Otec prot. Andrej Mikuláško sa stal jedným z mála tých pravoslávnych duchovných, ktorí prekročili prah pol storočia...

Návšteva zástupcu Veľvyslanectva Ruskej federácie

Návšteva zástupcu Veľvyslanectva Ruskej federácie

Dňa 24.1. 2003 navštívil kryptu vojakov pod pravoslávnym chrámom v Osadnom prvý tajomník Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR z Bratislavy...

Arcibiskup Rastislav v Hostoviciach a Osadnom

Arcibiskup Rastislav v Hostoviciach a Osadnom

(22. 01. 2013) Deň pred druhým najväčším sviatkom Pravoslávnej cirkvi Bohozjavením – Krstom Isusa Christa (18.1.2013) je síce pôstny, avšak...

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13