Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach

(02. 10. 2013) Pravoslávny chrám Pokrova Presvätej Bohorodičky bol postavený pred piatimi rokmi, ale doposiaľ v ňom chýbala dôležitá historická a liturgická časť východných byzantských chrámov – ikonostas. Je to stena s ikonami, oddeľujúca najväčšiu svätyňu chrámu – oltár, od miesta pre veriacich – chrámovú loď. V našom regióne sú ikonostasy obyčajne drevené, lebo to je materiál, ktorý je u nás najdostupnejší.

Nakoľko je v Hostoviciach projekt chrámu v byzantskom štýle bola snaha, aby aj všetko v jeho interiéry vrátane ikonostasu bolo v tomto štýle. Najvhodnejší tu bol preto mramorový ikonostas s ručnou rezbou byzantských motívov. Po vypracovaní projektu srbským odborníkom sme však zistili, že dielo za cca 35000 eur bez ikon, ktoré by stáli ďalších cca 15000 eur, si naša cirkevná obec dovoliť nemôže. Skúšali sme rôzne grantové programy ministerstva kultúry a úradu vlády, ale neúspešne. V jubilejnom roku 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu, ktorí tu priniesli práve byzantskú kultúru a vieru, sme sa rozhodli doplniť túto nevyhnutnú súčasť chrámu síce bez pomoci grantov, ale s pomocou Božou a dobrých ľudí.

Keďže by aj drevený ikonostas stál asi 20000 eur bez ikon, čo je pre nás rovnako veľa, rozhodli sme sa vymurovať stenu, na ktorú sme nalepili kamenný ozdobný obklad a na plátne tlačené ikony. Takýto ikonostas je u nás ojedinelý a je aj v súlade s cirkevnými pravidlami.

Byzantské ikonostasy sa oproti našich, viacradových, odlišujú tým, že sú zväčša len s jedným základným radom ikon. Aj na hostovickom ikonostase sú preto v jednom rade ikony: Isusa Christa, Presvätej Bohorodičky, sv. Nikolaja Čudotvorca a svätého chrámu, v našom prípade sviatku Pokrova Presvätej Bohorodičky. Na samom vrchu je kríž s ukrižovaným Spasiteľom. Pod týmito ikonami sú zobrazené udalosti zo Starého zákona ako predobrazy Spasiteľa a Bohorodičky. Pod ikonou Christa je ikona starozákonného patriarchu Abraháma, ktorý mal obetovať svojho syna Izáka, čo symbolizuje obetovanie Christa a Jeho smrť na Kríži. Pod ikonou Bohorodičky je patriarcha Jakub, ktorý mal sen o rebríku a anjeloch, ktorí po ňom vystupovali a zostupovali z neba. Je to symbol Presvätej Bohorodičky, ktorá je tým rebríkom, spájajúcim nebo so zemou, keďže porodila Boha a Spasiteľa nášho Isusa Christa. Pod ikonou sv. Nikolaja je sv. prorok Jonáš a jeho trojdňové prebývanie v útrobách veľrybe po tom, čo neuposlúchol Boží príkaz a nešiel do mesta Ninevija. Táto udalosť symbolizuje trojdňové uloženie Isusa Christa v hrobe. Pod ikonou Pokrova Presvätej Bohorodičky sú traja mládenci, ktorých hodil do rozpálenej pece kráľ Nabuchodonozor preto, lebo verili v jediného Boha a nechceli sa pokloniť soche, ktorú on postavil. Chlapcom sa v peci nielenže nič nestalo, ba dokonca po nej chodili spievajúc žalmy a oslavujúc Boha. Tento príbeh je predobrazom Presvätej Bohorodičky, ktorá bola hodná prijať do svojej útroby plameň Božstva v podobe Spasiteľa Isusa Christa a nič sa Jej nestalo rovnako, ako trom mládencom v horiacej peci.

Aj keď je ikonostas takmer dokončený, veriaci v Hostoviciach zatiaľ nemajú vyplatené všetky práce, a preto by sme chceli poprosiť dobrých ľudí o akýkoľvek finančný príspevok na toto umelecky krásne a Bohu milé dielo. Číslo účtu: 4008824598/7500; správa pre adresáta: “Ikonostas”. Nech vaše dary odmení Boh v nebeskom kráľovstve.

Posviacku ikonastasu vykoná v nedeľu 13. októbra 2013 o 9.00 najvyšší predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi na Slovenku, arcibiskup Rastislav, ktorý príde do rodnej obce svojho otca osláviť spolu s posviackou ikonostasu aj chrámový sviatok a 5. výročie od posviacky chrámu. Všetkých srdečne pozývame na tieto naše slávnosti a tešíme sa na spoločné modlitby.

prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Nový ikonostas v pravoslávnom chráme v Hostoviciach