Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom

(09. 06. 2013) Chrámový sviatok v Osadnom na počesť Vznesenia sa Hospodinovho mal byť tento rok poctený návštevou dvoch archiejerejov: prešovského vladyku Rastislava a gorlického vladyku Paisija z Poľska. Takúto udalosť si história obce nepamätá, a preto sa na ňu veriaci veľmi tešili. Božia vôľa však bola iná a hosťovi z Poľska prišli do cesty neodkladné povinnosti. Avšak nie menej vzácny domáci hosť vladyka Rastislav predsa len urobil našu slávnosť výnimočnou.

Jeho vysokopreosvätenosť Rastislava privítal v Osadnom dňa 9. júna 2013 o 9.00 ako prvý starosta obce Mgr. Róbert Mikuláško chlebom a soľou. Osadnianské deti Barborka Mikulášková a Justínko Soroka zarecitovali básničku a odovzdali vladykovi kyticu kvetov. Na chrámových dverách pozdravil archijereja miestny duchovný správca prot. Peter Soroka, ktorý poznamenal, že aj keď dnes Osadné neprivítalo dvoch vladykov, môže sa tešiť z diakonskej vysviacky pri nedávno posvätenom prestole tohto chrámu. Pred liturgiou, ktorú vladyka Rastislav slúžil s miestnym duchovným prot. Petrom Sorokom, prot. Andrejom Mikuláškom z Čukaloviec, prot. Jánom Kosťom z Vyšnej Jablonky a protodiakonom Jánom Husárom z Prešova, konal sa postrih na čteca a hypodiakona brata Dušana Skonsa. Po Evanjeliu sa k prítomným v kázni prihovoril protodiakon Ján Husár a podrobne vysvetlil duchovný význam nedele o slepom.

Nasledovala vysviacka nového diakona Dušana Skonsa, ktorú prijal skladaním rúk od vladyku Rastislava. Ako na konci povedal samotný novorukopoložený diakon, je veľkou Božou blahodaťou, že ako bývalý profesionálny vojak prijal chirotóniu práve v chráme, pod ktorým sa nachádza krypta s kosťami tak veľkého počtu vojakov z I. svetovej vojny. Nech mu Boh daruje byť dobrým Christovým vojakom.

Po liturgii sa vladyka Rastislav prihovoril k veriacim so slovami, že aj keď je tento rok v Osadnom už tretí krát, stále rád prichádza do svojho rodného kraju a cíti sa tu veľmi dobre. Miestny duchovný prot. Peter Soroka poďakoval vladykovi za návštevu a povedal mu, že svojou prítomnosťou vždy veľmi poteší našu aj okolité obce. Aby na Osadné nezabudol, podaroval mu v mene veriacich fotografiu obce s chrámom a kryptou. Rovnaký darček dostal aj nový diakon Dušan Skons. Slávnosť bola ukončená obchodom okolo chrámu a vladyka ešte odslúžil panychidu za vojakov pochovaných v krypte. Pri odchode sa zastavil aj v hostovickom chráme, kde si pozrel napredovanie stavby nového ikonostasu. Veriaci tejto cirkevnej obce by ho chceli posvätiť pri oslave 5. výročia posviacky chrámu v októbri tohto roku, a preto poprosili vladyku o modlitby pri hľadaní finančných prostriedkov.

prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.

foto: Daša Lukáčová, Eva Soroková, Ján Husár

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom        

Vladyka Rastislav na chrámovom sviatku v Osadnom