Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach

(22. 10. 2013) Pravoslávni veriaci v Hostoviciach prežívali v nedeľu 13. októbra 2013 trojitú radosť: oslavy chrámového sviatku v česť Pokrova Presvätej Bohorodičky, 5 rokov od posviacky chrámu a posviacku novopostaveného ikonostasu, ktorú prišiel do rodnej obce svojho otca vykonať najvyšší predstaviteľ Pravoslávnej cirkvi na Slovenku, prešovský arcibiskup Rastislav. Po privítaní starostom obce Ing. Petrom Čopákom a prednesenej uvítacej básni od 6-ročného Justínka, pozdravil v chráme vladyku Rastislava duchovný správca cirkevnej obce prot. Peter Soroka. Vyjadril potešenie, že aj po náročnej dostavbe chrámu sa po piatich rokoch veriaci zmohli aj na postavenie ikonostasu a že ho prichádza na počesť 5. výročia posvätiť práve on ako rodák z tejto obce. Slávnosť začala samotnou posviacku, ktorá vyvrcholila archijerejskou liturgiou. V kázni sa k prítomným prihovoril protodiakon ThDr. Ján Husár, PhD., ktorý do stavby ikonostasu prispel grafickým spracovaním ikon. Vysvetlil význam ikonostasu v pravoslávnych chrámoch a opísal aj jednotlivé ikony.

Po liturgii miestny duchovný poďakoval celému radu ľudí, ktorí svojou prácou či financiami pomohli dokončiť toto Bohu milé dielo. Arcibiskup Rastislav udelil na počesť 5. výročia od posviacky chrámu spomienkové listy Ladislavovi Surovi a Vladimírovi Kapákovi za dlhé roky pomoci pri chode chrámu aj cirkevnej obce. Slávnosť za účastí množstva veriacich a krásneho jesenného počasia bola ukončená obchodom okolo chrámu s čítaním Evanjelií.

Celková suma nového ikonostasu v Hostoviciach bola cca 5000 eur. Svojou originalitou je na Slovensku ojedinelý možno aj preto, lebo boli na ňom použité na Slovensku bežne dostupné materiály, medzi ktoré sa dá zaradiť napríklad ozdobný kúpeľňový obklad v kombinácii s byzantskými ikonami. Veríme, že bude dlho ozdobou tohto chrámu.

Pravoslávna cirkevná obec Hostovice chce zároveň poďakovať všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli na toto Bohu milé dielo. Vďaka Bohu a finančným darom sa totiž podarilo vyrovnať aj všetky dlhy spojené so stavbou ikonostasu.

prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach        

Posviacka ikonostasu v pravoslávnom chráme v Hostoviciach