O krypte na Medzinárodnej konferencii v Prešove

(04. 12. 2013) V dňoch 28. – 29. november 2013 sa konala Medzinárodná vedecká konferencia na tému Výzvy a príležitosti pre rozvoj slovensko – poľskej cezhraničnej spolupráce, ktorú organizoval Inštitút politológie na Filozofickej fakulte Prešovskej univerzity v Prešove. Konferencia sa konala ako súčasť projektu spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátnym rozpočtom v rámci programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 – 2013 s názvom Rozvoj vedecko-výskumnej spolupráce v SR – PL pohraničí.

Okrem iných významných hostí sa jej zúčastnil aj jeho excelencia Tomasz CHŁOŃ, mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Poľskej republiky v Slovenskej republike ako aj Pavel Hagyari, primátor mesta Prešov.

V piatok 29. november 2013 na konferencii vystúpil aj prot. ThDr. Peter Soroka, PhD., duchovný správca Pravoslávnej cirkevnej obce Osadné s prednáškou na tému: Propagácia krypty vojakov v Osadnom ako turistickej zaujímavosti v poľsko – slovenskom pohraničí. Peter Soroka prítomných oboznámil s históriou obce a krypty ako aj s jej rekonštrukciou a dlhoročnou snahou o jej propagáciu. Spomenul aj natáčanie dokumentárneho filmu Osadné, ktoré obec zviditeľnilo vo svete a tiež neúspešný projekt podaný Pravoslávnou cirkevnou obcou Osadné v rámci čerpania fondov EÚ z programu Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENPI CBC Programme 2007-2013. Zároveň podporil potrebu rozvoja turistického ruchu v obci za pomoci krypty vojakov z I. svetovej vojny a možnosti spolupráce s Poľskou republikou. Po prednáške sa rozvírila plodná diskusia k tejto téme a zazneli aj mnohé návrhy pre úspešné dosiahnutie uvedených cieľov.

prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.

O krypte na Medzinárodnej konferencii v Prešove        

O krypte na Medzinárodnej konferencii v Prešove        

O krypte na Medzinárodnej konferencii v Prešove        

O krypte na Medzinárodnej konferencii v Prešove