Nové ikony v krypte

(25. 02. 2013) Naša krypta má od svojej rekonštrukcie problémy s vlhkosťou a plesňou. Najviac nato doplatili ikony zhotovené ikonopiskou Nadeždou Durilovou z Čabín. Pôvodne boli ikony nalepené na stene krypty. Pleseň ich však tak zasiahla, že po krátkom čase sme ich boli nútení pripevniť na drevené rámy. Ani to veľmi nepomohlo a v letnom období boli neustále pokryté plesňou a vlhkosťou. Nevedeli sme ako tento problém vyriešiť.

V lete 2010 navštívil našu kryptu úplnou náhodou náš dobrodinec John Wernert z Holandska, ktorý nám z veľkej lásky k ikonám ponúkol pomoc pri zastavení ich znehodnocovania. Ešte v jeseni toho istého roku prišiel zrealizovať nápad, ktorý pozostával z nalepenia ikon na špeciálne dosky, ktoré budú umiestnené v plastovom ráme s plexisklom. Takto sa k ikonám vlhkosť ani pleseň nedostanú. Všetok materiál John pre nás nakúpil v Holandsku za vlastné peniaze, čo ho stálo vyše 400 eur. Božia vôľa však bola iná a odstránenie plátna z dreveného rámu bolo nemožné. Tak sa niektoré ikony značne poškodili.

Z finančných darov na kryptu sme preto dali priamo na Johnom prinesené dosky vyrobiť nové ikony, ktoré sme potom umiestnili do plastových rámov s plexisklom. Použitý silikón zároveň zabráni vniknutiu vlhkosti k ikonám, takže pred plesňou budú dokonale chránené. Písanie ikon trvalo 2 roky a posledné z nich boli dokončené v decembri 2012.

Okrem nových ikon pred kryptou firma Lenik nanovo natrela kríž a zreštaurované Ukrižovanie Isusa Christa na ňom pre nás urobil Mgr. Vasiľ Lakata.

Nášmu dobrodincovi Johnovi Wernertovi, ale aj firme Leník a ikonopiscom Nadežde Durilovej a Mgr. Vasiľovi Lakatovi úprimne ďakujeme.

autor textu: prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.

Foto: Ing. Juraj Lukáč

Exteriér krypty        

Exteriér krypty        

Opravený kríž a ukrižovanie Isusa Christa        

Opravený kríž a ukrižovanie Isusa Christa        

S Johnom Wernertom pri prvých dvoch opravených ikonách        

S Johnom Wernertom pri prvých dvoch opravených ikonách        

Ikona Isusa Christa        

Ikona Isusa Christa        

Ikona Presvätej Bohorodičky        

Ikona Presvätej Bohorodičky        

Ikona sv. Jána Krstiteľa        

Ikona sv. Jána Krstiteľa        

Ikona sv. Nikolaja Čudotvorca        

Ikona sv. Nikolaja Čudotvorca        

Ikona sv. cára muč. Nikolaja, ktorému je krypta zasväten        

Ikona sv. cára muč. Nikolaja, ktorému je krypta zasväten        

Ikona sv. vlmč. Georgija Pobidonosca        

Ikona sv. vlmč. Georgija Pobidonosca        

Ikona sv. vlmč. Dimitrija Solúnskeho        

Ikona sv. vlmč. Dimitrija Solúnskeho        

Celkový pohľad na ikony v krypte        

Celkový pohľad na ikony v krypte