50 rokov služby Bohu a ľuďom

(03. 02. 2013) Otec prot. Andrej Mikuláško sa stal jedným z mála tých pravoslávnych duchovných, ktorí prekročili prah pol storočia služby pri Božom prestole.

Narodil sa 3. júla 1937 v Telepovciach (Osadné). Po deväťročnej základnej škole v roku 1953 začal študovať na Strednej priemyselnej škole stavebnej v Bardejove, ale po pol roku ju prerušil. V roku 1954 nastúpil do prípravného kurzu na Pravoslávnej bohosloveckej fakulte v Prešove, ktorú ukončil v roku 1959 s vyznamenaním. Základnú vojenskú službu absolvoval v roku 1959 – 1961 a v novembri 1962 sa oženil s Máriou Mandzákovou, s ktorou mal dve deti. 3. februára 1963 sa z neho rukom preosväteného Doroteja, episkopa prešovského stal diakon a 17. februára 1963 kňaz. Jeho prvé cirkevné obce boli Ladomírov a Kolonica, kde slúžil necelý rok. Od 1. decembra 1963 sa stal správcom cirkevnej obce Ruské, kde pôsobil 22 rokov až do jej vysťahovania. K 1. októbru 1985 začal slúžiť ďalších 15 rokov v obciach Zboj a Nová Sedlica. V roku 1999 naňho Boh poslal ťažké životné skúšky v podobe smrti jeho syna a v tom istom roku aj manželky. V apríli 2000 bol nútený presťahovať sa do Osadného, kde mal chorú matku a bol dočasne ustanovený do obcí Runina a Ruský Potok. Od 1. decembra 2000 dodnes obsluhuje cirkevné obce Čukalovce a Parihuzovce. 25. novembra 2001 mu zomrela aj matka, takže odvtedy žije sám.

Počas celého svojho života bol otec Andrej Mikuláško nenápadným, avšak veľmi poctivým a usilovným duchovným. Veriaci ho majú radi predovšetkým pre jeho ľudský prístup a krásne kázne. Vždy rád slúžil rôzne bohoslužby a dodnes je vzorom aj mladším kolegom v slúžení večerní, utrení a liturgií aj keď na svoje cirkevné obce dochádza.

Práve na deň svojej vysviacky chcel otec Andrej poďakovať Bohu za všetko, čo mu v živote dal. Za chvíle krásne, ktoré ho potešili, ale aj za nepríjemné udalosti, ktoré človeka posilnia vo viere. Na slávnosti v jeho rodnej obci Osadné sa zúčastnil aj vysokopreosvätený Rastislav, archiepiskop prešovský a Slovenska, desiatka duchovných a plný chrám veriacich. Vladyku Rastislava 3. februára 2013 vítali peknou básničkou a kyticou kvetov osadnianské deti Barborka Mikulášková a Justínko Soroka, za kurátorský zbor s chlebom a soľou Rudolf Šuta a na vchode do chrámu miestny duchovný prot. Peter Soroka. Na archijerejskej liturgii bol prot. Andrej Mikuláško vladykom Rastislavom vyznamenaný právom nosenia mitry na bohoslužbách. V kázni osadnianský duchovný prot. Peter Soroka priblížil životné medzníky otca Andreja, zdôraznil jeho prínos pre Cirkev aj región a vo svojom mene mu poďakoval za všestrannú pomoc, ktorú mu preukázal ako začínajúcemu kňazovi po príchode do neznámeho regiónu.

V príhovore po liturgii archiepiskop Rastislav povedal, že keď sa v súčasnosti niekto dožije 50 rokov robí veľké oslavy, lebo to nie je až také samozrejme. Avšak keď sa niekto dožije 50 rokov duchovenskej služby je to oveľa zriedkavejšie a takých ľudí treba mať v úcte. Poželal o. Andrejovi, aby mohol ešte veľa rokov slúžiť Bohu a národu. Za sninský arcidekanát oslávenca pozdravil miestny dekan mitr. prot. Mgr. Peter Humeník, ktorý mu odovzdal za zúčastnených duchovných a veriacich Osadného kríž s ozdobami. Starosta obce Mgr. Róbert Mikuláško sa následne prihovoril slovami, že vždy bol hrdý na svoje priezvisko, lebo pri stretávaní sa ľuďmi, kde o. Andrej slúžil o ňom každý hovoril len v dobrom. Na záver miestny duchovný prot. Peter Soroka zaželal oslávencovi, aby sa držal motta dnešného svätca Maxima Gréka, držať sa pravej viery a byť dobrým človekom. To sú dve krídla, ktorými sa človek dostane do neba, len jedno z toho nestačí. Pri bozkávaní kríža podaroval o. Andrej všetkým prítomným ikonku sv. apoštola Andreja s textom pripomínajúcim dnešnú udalosť. Po slávnostnom obede sa oslávenec poďakoval vladykovi a prítomným, že si prišli toto jeho výročie pripomenúť spoločne s ním.

Želáme otcovi Andrejovi ešte veľa Bohom požehnaných rokov. Mnohaja i blahaja lita!

Báseň na privítanie vladyku

Vitajte v Osadnym dorohyj vladyko,
prineste molitvu userdno i kripko.

Za našoho krajana otca Andrija,
kotryj Bohu služyt polovinu stolitija.

Pastyrem dobrym byv svojim virnikom,
za Pravoslavije tverdym bojovnikom.

Propoviď prekrasnu znaje vin skazati,
nejedno oko často rozplakati.

V cilym seli je dnes radisť velika,
že vychovalo takoho svjaščenika.

autor textu: prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom        

50 rokov služby Bohu a ľuďom