Arcibiskup Rastislav v Hostoviciach a Osadnom

(22. 01. 2013) Deň pred druhým najväčším sviatkom Pravoslávnej cirkvi Bohozjavením – Krstom Isusa Christa (18.1.2013) je síce pôstny, avšak pre naše obce bol veľmi slávnostný. Svätú liturgiu s večerňou v rodnej obci svojho otca Hostovice totiž slúžil najvyšší predstaviteľ
Pravoslávnej cirkvi na Slovensku, prešovský arcibiskup Rastislav. Aj keď to bol pracovný deň do chrámu prišlo neobvyklé množstvo veriacich, ktorých tu pritiahla práve osobnosť vladyku Rastislava. Pred chrámom ho okrem veriacich v otcovskej obci privítal aj starosta Ing. Peter Čopák. Miestny duchovný správca prot. Peter Soroka vladykovi na uvítanie povedal, že aj keď je táto obec počtom pravoslávnych veriacich malá, ďakuje Bohu za pôvod z nej najvyššieho predstaviteľa pravoslávnych na Slovensku. Liturgiu sv. Vasilija Veľkého s večerňou, ktorá sa v popoludňajších hodinách slúži len niekoľkokrát v roku spolu s vladykom Rastislavom slúžil okrem miestneho duchovného aj prot. Andrej Mikuláško, duchovný správca Čukaloviec a Prihuzoviec. V príjemnej duchovnej atmosfére vladyka po liturgii vykonal posvätenie vody, ktoré tu pravoslávny typikon predpisuje.

V príhovore arcibiskup Rastislav vysvetlil veriacim veľký význam posvätenej vody a potrebu úcty k nej. Tiež povedal, že keď tu ako malý chlapec navštevoval svojich starých rodičov, nikdy by si nepomyslel, že raz bude v tejto obci stáť pravoslávny chrám. Povzbudil svojich rodákov v láske k Pravoslávnej viere a úcte k predkom. Taktiež prítomným poďakoval za hojnú účasť. Boli medzi nimi aj obyvatelia rodnej obce jeho matky Parihuzovce, kde vladyka Rastislav vyrastal. Ako pamiatku na svoju prvú návštevu Hostovíc od veriacich dostal ikonu Presvätej Bohorodičky, ktorej je tento chrám zasvätený.

V popoludňajších hodinách sa v Osadnom konala už tretí rok po sebe Bohojavlenská večera pre všetkých obyvateľov obce. Podľa rusínskych tradícií sa rovnako ako pred Narodením Isusa Christa pripravuje večera aj pred týmto ešte väčším cirkevným sviatkom. V sále obecného úradu arcibiskupa Rastislava chlebom a soľou privítal starosta obce Mgr. Róbert Mikuláško. Po úvodnej modlitbe sa k prítomným prihovoril prot. Peter Soroka, ktorý teologicky objasnil význam sviatku a dôvod organizovania spoločnej večere. Potom sa už prítomní mohli ponúknuť obvyklými štedrovečernými jedlami tohto regiónu: domácim chlebom, medom, cesnakom, kapustnicou s hríbmi, pečenými zemiakmi, pirohmi, varenou fazuľou, mačankou. V závere večere zahrali tunajší chlapi vladykovi Rastislavovi a prítomným Betlehemskú hru. Ako darček od Osadňanov dostal vladyka DVD filmu Osadné a CD s byzantskou hudbou. V príhovore sa vzácny hosť srdečne poďakoval za pozvanie a povedal, že prišiel na večeru aj z dôvodu, že pochádza z tohto kraja a na takýto sviatok by mala byť rodina pohromade. Pochválil aj Betlehemcov, že udržiavajú tradície, lebo národ žije len vtedy, ak sú živé jeho tradície.

Po spoločnej fotografii a príjemných rozhovoroch sa vladyka aj veriaci ponáhľali do svojich chrámov na Veľké povečerie, ktoré sa v predvečer sviatku Bohozjavenia slúži. V mene organizátorov chceme vladykovi srdečne poďakovať za jeho návštevu. Ale bez chutne navarených jedál by sa táto večera konať nemohla, preto aj ženám, ktoré večeru navarili patrí veľké „Mnohaja i blahaja lita!“

autor textu: prot. ThDr. Peter Soroka, PhD.

fotografie: Ing. Juraj Lukáč, Mgr. Eva Soroková

Privítanie v Hostoviciach        

Privítanie v Hostoviciach        

Privítanie v Hostoviciach        

Privítanie v Hostoviciach        

Starosta Hostovíc víta vladyku Rastislava v otcovskej obci        

Starosta Hostovíc víta vladyku Rastislava v otcovskej obci        

Pred liturgiou        

Pred liturgiou        

Začiatok liturgii        

Začiatok liturgii        

Začiatok liturgii        

Začiatok liturgii        

Požehnanie národa na piesni Svite tichij        

Požehnanie národa na piesni Svite tichij        

Vladyka okuruje chrám        

Vladyka okuruje chrám        

Svätá liturgia        

Svätá liturgia        

Požehnanie veriacich        

Požehnanie veriacich        

Čítanie Evanjelia        

Čítanie Evanjelia        

Modlitba Iže cheruvimy        

Modlitba Iže cheruvimy        

Okurovanie pred Veľkým vchodom        

Okurovanie pred Veľkým vchodom        

Veľký vchod        

Veľký vchod        

Požehnanie veriacich        

Požehnanie veriacich        

Posvätenie vody        

Posvätenie vody        

Príhovor po liturgii        

Príhovor po liturgii        

Prevzatie ikony od veriacich        

Prevzatie ikony od veriacich        

Pamätná fotografia v Hostoviciach        

Pamätná fotografia v Hostoviciach        

Privítanie v Osadnom        

Privítanie v Osadnom        

Úvodná modlitba        

Úvodná modlitba        

Úvodná modlitba        

Úvodná modlitba        

Rezanie domáceho chleba        

Rezanie domáceho chleba        

Vystúpenie Betlehémcov        

Vystúpenie Betlehémcov        

Počas vystúpenia Betlehémcov        

Počas vystúpenia Betlehémcovu        

Obdarovanie vladyku        

Obdarovanie vladyku        

Pamätná fotografia s kuchárkami        

Pamätná fotografia s kuchárkami