Krypta vojakov z I. svetovej vojny v Osadnom

Vitajte na stránke unikátnej pamiatky - krypty 1025 vojakov z Prvej svetovej vojny pod pravoslávnym chrámom v Osadnom - jedinej svojho druhu na Slovensku.


„ZDE V PÁNU ODPOČÍVÁ 1025 VOJÍNU PADLÝCH VE SVĚTOVÉ VALCE 1914 – 1915. ZNÁMYCH PODLE JMEN 23. NEZNÁMYCH 1002.
ČEST BUDIŽ JEJICH PAMÁTCE!“


Tabuľa v češtine a ruštine
z roku 1934 umiestnená pri krypte

Zaujímavosti z okolia OsadnéhoAkcie pri Krypte v OsadnomDruhý Štedrý večer v Osadnom

Druhý Štedrý večer v Osadnom

(18.01.2017) Pravoslávni veriaci v Osadnom, ktorí sviatkujú podľa starého (juliánskeho) kalendára mali 6./19. januára sviatok Bohozjavenia a Krstu Isusa Christu. Bohoslužobné texty Pravoslávnej cirkvi svedčia o tom, že je tento sviatok druhý najväčší po Vzkriesení a teda významnejší ako Narodenie Isusa Christa... čítajte celý článok

Vyšlo CD – Liturgia z Osadného

Vyšlo CD – Liturgia z Osadného

(22.12.2016) Občianske združenie Krypta z Osadného vydalo ako prvé CD na Slovensku s pravoslávnou liturgiou, ktorú byzantskými nápevmi v cirkevnoslovanskom jazyku spievajú mníšky z pravoslávneho monastiera Pokrova Presvätej Bohorodičky v Turkowiciach (Poľsko). Nahraté bolo 7. marca 2016 v pravoslávnom... čítajte celý článok

Žiaci zo Základnej školy v obci Palín

Žiaci zo Základnej školy v obci Palín

(12.12.2016) Dňa 11.10.2016 navštívili našu kryptu žiaci zo Základnej školy v obci Palín, okr. Michalovce. Miestny duchovný správca prot. Peter Soroka im v chráme rozpovedal celú históriu krypty a následne si ju išli aj osobne prezrieť. Zo svojej návštevy žiaci natočili aj krátke video. Pozrite si ho... čítajte celý článok

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku

Srbský vladyka Atanasije (Jevtič) na Slovensku

(04.12.2016) Veľkým Božím požehnaním pre celé Slovensko bola návšteva významného srbského teológa, patrológa, historika a liturgistu vladyku Atanasija (Jevtiča), duchovného syna prep. Justína Popoviča, ktorý v 30. rokoch 20. stor. pomáhal organizovať Pravoslávne cirkevné obce vo vtedajšej Podkarpatskej Rusi teda aj na Slovensku... čítajte celý článok

Všetky články >>>Pravoslávna cirkevná obec Osadné
www.pcoosadne.orthodox.sk

Dokumenеtárny film o Osadnom
Dokumenеtárny film o Osadnom