Rokovanie na Ministerstve dopravy

(27. 02. 2015) Rokovanie na Ministerstve dopravy. Miestny duchovný Peter Soroka rokoval so štátnym tajomníkom Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Františkom Palkom. V rozhovore sa venovali otázkam možnosti rozvoja cestovného ruchu v okolí Osadného, zviditeľňovania krypty vojakov pod pravoslávnym chrámom, čerpania eurofondov a pod.

autor článku: ThDr. Peter Soroka, PhD.     

Rokovanie na Ministerstve dopravy        

Rokovanie na Ministerstve dopravy        

Rokovanie na Ministerstve dopravy        

Rokovanie na Ministerstve dopravy