Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného

(24. 07. 2011) Od začiatku januára 1926 sa vo vtedajšej obci Telepovce (dnes Osadné) začala písať nová matrika obnovenej Pravoslávnej cirkvi. Bolo to presne po 200 rokoch od podpisu únie s Rímom miestnym duchovným Simeonom Rusčanským, ktorý tak urobil na humenskom panstve v roku 1726.

Udalosť 85. výročia od obnovenia pravoslávnej matriky, ako aj 35. výročia od úmrtia obnoviteľa tejto cirkevnej obce otca Alexandra Cugleviča, si pravoslávni v Osadnom pripomenuli spolu s pamiatkou ruských a rakúsko-uhorských vojakov z Prvej svetovej vojny, ktorí sú pochovaní v krypte pod chrámom.

V nedeľu 24. júla 2011 sa po utreni konala svätá liturgia za účastí mnohých duchovných (okresný arcidekan prot. Michal Haverčak zo Sniny; oblastný dekan prot. Peter Humeník z Humenného; vojenský duchovný mjr. prot. Marek Ignácik; prot. Dimitrij Sydor z Užhorodu; prot. Andrej Mikuláško z Čukaloviec; prot. Mikuláš Petrovka z Ladomírova; prot. Juraj Sičak z Ubli; prot. Ján Gliganič zo Stakčína; prot. Ján Biloruský z Klenovej; prot. Ján Kosť z Vyšnej Jablonky; jer. Igor Kerekanič zo Sniny a miestny duchovný správca prot. Peter Soroka) vzácnych hostí (pplk. Mgr. Miloslav Čaplovič, PhD., riaditeľ Vojenského historického ústavu z Bratislavy; mjr. Mgr. Adrián Tomiskin, riaditeľ Vojenského historického múzea v Piešťanoch; Adrián Lata, riaditeľ Vojenského historického múzea vo Svidníku; Ing. Ján Holodňák, primátor mesta Svidník; Mgr. Vladimír Šandala, prednosta MsÚ vo Svidníku; Mgr. Martin Drobňak, predseda Klubu vojenskej histórie Beskydy z Humenného; Marek Juro, okresný predseda strany SaS; Jozef Gregorovič, okresný predseda strany Most – Híd; Mgr. Róbert Mikuláško, starosta obce Osadné) a veriacich z blízka aj zďaleka.

Liturgiu viedol prot. Peter Humeník za spevu verného národa, ktorý viedla Mgr. Eva Soroková. V kázni sa k prítomným prihovoril duchovný správca Osadného prot. Peter Soroka. V krátkosti opísal históriu obce a vysvetlil spojitosť medzi udalosťami, ktoré si pripomíname. Ich hlavným spojivom je obrovská láska k Bohu a nepoškvrnenej viere. Povedal, že v roku 1926 nebolo vôbec jednoduché vrátiť k viere svojich praotcov, lebo sa veriaci stali tŕňom v oku štátu aj okolitým obciam. V týchto ťažkých časoch sa tu nebál prísť vykonávať pravoslávne bohoslužby ani otec Alexander Cuglevič a vďaka svojich výnimočným organizačným schopnostiam v priebehu 3 rokov prišiel na možnosť postavenia pravoslávneho chrámu za pomoci kostí ruských a rakúsko-uhorských vojakov, ktoré boli do krypty pod chrám neskôr prenesené. Kazateľ vyzdvihol odhodlanosť otca Alexandra a vtedajších veriacich a vyzval k ich napredovaniu a nehanbeniu sa za svoju vieru. Tiež poďakoval vojakom pochovaným v krypte za záchranu obce pred protislovanským útlakom. Títo vojaci ešte aj po svojej smrti pomohli postaviť chrám a dodnes robiť dobré meno obci Osadné. Po skončení liturgie Peter Soroka poďakoval duchovným, hosťom aj domácim, že uznali za potrebné prísť vzdať úctu a pomodliť sa za hrdinov obce, čo si dnes každý neuvedomuje. Zároveň prečítal žiadosť Pravoslávnej cirkevnej obce Osadné, ktorou sa obracia na Obec Osadné o udelenie čestného občianstva – in memoriam obnovovateľovi Pravoslávia v Osadnom otcovi Alexandrovi Cuglevičovi a 1025 ruským a rakúsko-uhorským vojakom pochovaným v krypte. Žiadosť oficiálne prevzal starosta obce Mgr. Róbert Mikuláško a prisľúbil, že sa ňou zastupiteľstvo obce bude zaoberať. Nasledoval príhovor Mgr. Martin Drobňáka, ktorý priblížil okolnosti Prvej svetovej vojny a zdôraznil potrebu starostlivosti o vojenské hroby. Poznamenal, že táto vojna mala na Slovensku väčšie obete ako Druhá svetová vojna a je na ňu akosi zabúdané. Ako posledný rečník vystúpil prot. Peter Humeník a poďakoval duchovnému správcovi za zorganizovanie tejto potrebnej modlitebnej spomienky.

..:: Ukážka z kázne prot.Petra Soroku počas liturgie. ::..

Po bozkávaní kríža sa všetci prítomní presunuli do krypty, kde bola odslúžená panychida za tu pochovaných vojakov. Počas slávnostného obedu si všetci mali možnosť pozrieť informačné tabule o Prvej svetovej vojne s dobovými fotografiami. Kultúrnym programom obohatila akciu spevácka skupina „Tropar“ v zložení jerej Miroslav Humeník, Anna Vaňková a Mária Labíková. Ich repertoár pozostával z ruských vojenských piesní a básni, ktoré priblížili nezmyselnosť a ťažké bojové podmienky vojny.

..:: Ukážka prednesu vojakom tria “Tropar” ::..

Odborným garantom podujatia bol Vojenský historický ústav z Bratislavy a spoluorganizátorom Klub vojenskej histórie Beskydy z Humenného. Všetkým zúčastneným patrí veľká vďaka za ich prítomnosť na modlitbe, ktorá sa k Bohu šírila za všetkých hrdinov Osadného. Možno si to často neuvedomujeme, ale práve úcta k predkom a modlitba za zosnulých nás posúva bližšie k Bohu, lebo oni sa nám za ňu už odmeniť nemôžu. Všetko, čo robíme pre blížneho nám pomáha k vlastnému spaseniu. Zvlášť keď sú to vojaci, či duchovní, ktorí pre nás veľa urobili. Nech Boh pomôže pravoslávnym v Osadnom organizovať takéto modlitebné stretnutia minimálne raz za 2 roky ako si to zaumienili, aby sa podujatie stalo pravidelným.

Znenie žiadosti o udelenie čestného občianstva - tlač do PDFZnenie žiadosti o udelenie čestného občianstva

-ppr-        

Program:

  • 9.00 – Privítanie vzácnych hostí;
  • 9.30 – Svätá liturgia;
  • 11.00 – Panychída v krypte pod chrámom za zosnulých vojakov a duchovných tejto obce;
  • 12.30 – Slávnostný obed s krátkym kultúrnym programom.

Odborným garantom podujatia je Vojenský historický ústav Bratislava        
Spoluorganizátor: Klub vojenskej histórie Beskydy Humenn        

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        
Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        
Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        
Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        
Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        
Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        
Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        
Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného        

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného

Modlitba za vojakov v krypte a osobnosti Osadného