Elektronický sprievodca v krypte

(15. 10. 2012) S Božou pomocou a finančnou podporou Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR sa podarilo v sobotu 13. októbra 2012 do našej krypty nainštalovať samoobslužného elektronického sprievodcu. Naši návštevníci si budú môcť pri návšteve krypty vypočuť v piatich jazykoch (slovenský, poľský, ruský, anglický a nemecký) informácie o všetkom zaujímavom z Osadného a jeho okolia. Tie sme rozdelili do týchto tém:

  • HISTÓRIA OBCE
  • HISTÓRIA CIRKVI
  • STAVBA CHRÁMU A KRYPTY
  • VOJACI POCHOVANÍ V KRYPT
  • ZAUJÍMAVOSTI.

Elektronický sprievodca je v podobe tabule 1x1m, od firmy, ktorá graficky vytvorila aj internetovú stránku krypty. Na predom paneli je digitálna maľba centrálnej časti obce Osadné. Jednotlivé tlačidlá sú na nej umiestnené pri obecnom úrade (vľavo hore – História obce), pri vojakoch na poli (druhé zľava – Vojaci pochovaní v krypte), pri pravoslávnom chráme (druhé sprava – História cirkvi), pri krypte (prvé sprava – Stavba chrámu a krypty) a pri kvetoch (vľavo dole – Zaujímavosti).

Obsluha prístroja je veľmi jednoduchá:

  1. Výber jazyka (vpravo hore);
  2. Výber jednotlivých tém (začiatok je vľavo hore a koniec vľavo dole).

Veríme, že nášho elektronického sprievodcu využije a že zaujímavými informáciami obohatí vašu návštevu Osadného aj krypty.

prot. ThDr. Peter Soroka PhD.

Elektronický sprievodca v krypte        

Elektronický sprievodca v krypte        

Elektronický sprievodca v krypte        

Elektronický sprievodca v krypte        

Elektronický sprievodca v krypte        

Elektronický sprievodca v krypte        

Elektronický sprievodca v krypte        

Elektronický sprievodca v krypte